Nieuwe ontdekking: De wederkomst van de Heer door incarnatie heeft aanwijzingen in de Bijbel

Nu de rampen wereldwijd steeds groter zijn geworden, zijn de profetieën ten aanzien van de terugkeer van de Heer al in vervulling gegaan. Sommige internet platforms getuigen dat de Heer Jezus is teruggekeerd, dat Hij vlees is geworden om te verschijnen en te werken. Veel broeders en zusters denken echter dat de Heer niet zal incarneren wanneer Hij terugkomt, want na de opstanding van de Heer Jezus is het geestelijk lichaam op de wolken naar de hemel opgestegen, en de Heer zal nog steeds op de wolken terugkomen wanneer Hij terugkeert (Lees meer: de wederkomst van de Heer).

Lees verder Nieuwe ontdekking: De wederkomst van de Heer door incarnatie heeft aanwijzingen in de Bijbel