Ken je nog een andere manier waarop de Heer terugkeert?

Ken je nog een andere manier waarop de Heer terugkeert?

In feite negeren we een belangrijk punt bij het verwelkomen van de terugkeer van de Heer, dat wil zeggen dat er ook nog de profetieën in de Bijbel zijn waarin de Heer in het geheim neerdaalt. Zoals: “Ziet, Ik kom als een dief” (Openbaring 16:15). “En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!” (Mattheüs 25:6) “Gij dan, zijt ook bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen” (Lukas 12:40). “Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag. Maar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht” (Lukas 17:24-25).

Lees verder Ken je nog een andere manier waarop de Heer terugkeert?