Redt God de mensheid door wonderen en tekenen te vertonen of door de waarheid uit te drukken?

Redt God de mensheid door wonderen en tekenen te vertonen of door de waarheid uit te drukken?

Wanneer mensen deze titel zien, zullen sommige mensen misschien zeggen: in die tijd vertoonde de Heer Jezus veel wonderen en tekenen, en schonk veel rijke genade aan de mens, dus wanneer de Heer in de laatste dagen terugkeert, zal Hij nog steeds wonderen en tekenen vertonen, anders is Hij niet de teruggekeerde Heer. Dus hebben we er ooit over nagedacht, of dit gebaseerd is op de woorden van de Heer Jezus? Als er geen basis is in de woorden van de Heer, is zo’n mening niet geldig. Laten we, met betrekking tot hoe de Heer zal werken om mensen in de laatste dagen te redden, eens kijken wat Gods woorden zeggen.

Lees verder Redt God de mensheid door wonderen en tekenen te vertonen of door de waarheid uit te drukken?