Hoe zal de Heer in de laatste dagen terugkomen?

Hoe zal de Heer in de laatste dagen terugkomen?

Veel mensen zien dat er in de Bijbel staat: “Ziet, Hij komt met de wolken …” (Openbaring 1:7). “En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid” (Mattheüs 24:30). Daarom geloven ze dat de Heer zeker op de wolken zal neerdalen wanneer Hij terugkeert. Maar de rampen vinden wereldwijd vaak plaats, de voortekenen van de terugkeer van de Heer zijn in de laatste dagen al verschenen, waarom hebben we de Heer tot nu toe dan niet op de wolken zien neerdalen? Is er werkelijk maar één manier waarop de Heer terugkomt?

Lees verder Hoe zal de Heer in de laatste dagen terugkomen?