Top-onderwerp: De manier van de wederkomst van de Heer

Wij bevinden ons nu in de laatste dagen. De vier bloedmanen zijn al verschenen. Er gebeuren doorlopend rampen op verschillende plaatsen. Tekenen van de eindtijd zijn al verschenen voor onze ogen. De profetieën over de terugkeer van de Heer Jezus zijn in principe vervuld. Veel mensen ervaren dat de Heer Jezus eigenlijk al terug had moeten zijn. Anderen twijfelen hierover. “De meest geprofeteerde zaak in de Bijbel is Gods werk van het oordeel in de laatste dagen. Er zijn meer dan tweehonderd passages die ons vertellen dat God zou terugkomen en Zijn oordeel zou uitvoeren. We weten dat dit waar is. De profetie is zeer duidelijk gemaakt in 1 Petrus 4:17: “Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God.”Ik denk dat dit wil zeggen dat Gods werk van het oordeel vaststaat! Maar het lijkt wel of jullie zeiden dat God in het vlees is teruggekeerd om het werk van het oordeel uit te voeren. Dit verschilt van wat wij hebben gehoord. Wij geloven dat de Heer in de laatste dagen weer zou verschijnen in het spirituele lichaam van de herrezen Jezus. Deze mening wordt ook gedeeld door de meerderheid in religieuze kringen. We begrijpen dit concept van de Heer die terugkomt en Zijn werk in het vlees verricht niet. Dit is nieuw voor ons. Kunnen jullie ons dit uitleggen?” Beste vrienden, ik wens jullie een fijne dag! Vandaag stel ik iedereen een belangrijke vraag:

De belofte van de Heer luidt dat hij zal wederkeren om ons mee te nemen naar het hemelse koninkrijk, maar toch zeggen jullie dat de Heer al is geïncarneerd om het oordeelswerk in de laatste dagen te doen. De Bijbel voorspelt duidelijk dat de Heer op wolken zal neerdalen met kracht en grote glorie. Dat is iets heel anders dan wat jullie hebben verklaard, namelijk dat de Heer al is geïncarneerd en heimelijk onder de mensen is neergedaald.

Christenen discussiëren en communiceren

Antwoord: Jij zegt dat de Heer de mens beloofde dat Hij zou terugkomen om de mens mee te nemen naar het hemelse koninkrijk. Dat is zeker, want de Heer is trouw. Hij zal altijd Zijn beloften nakomen. Maar we moeten eerst duidelijk stellen dat de terugkeer van de Heer door incarnatie in de laatste dagen om het oordeelswerk te doen, direct verband houdt met hoe we worden opgenomen in het hemelse koninkrijk. Als we de Bijbel nauwlettend bestuderen, is het bewijs hiervan niet moeilijk te vinden. In meerdere passages in de Bijbel wordt duidelijk voorspeld dat de wederkomst van de Heer de incarnatie is. Bijvoorbeeld: “Ook jullie moeten klaarstaan, want de ​Mensenzoon​ komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht” (Lucas 12:40). “Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de ​Mensenzoon​ verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden” (Lucas 17:24-25). Al deze voorspellingen hebben het over “de Mensenzoon” of “de Mensenzoon komt”. Deze frase “de Mensenzoon” verwijst naar Degene die bij een mens is geboren en gewone menselijkheid bezit. Dus de Geest kan niet de Mensenzoon worden genoemd. Bijvoorbeeld, omdat Jehova God Geest is, kan Hij niet “de Mensenzoon” worden genoemd. Sommige mensen hebben engelen gezien. Ook engelen zijn spirituele wezens, dus zij kunnen niet de Mensenzoon worden genoemd. Al diegenen die het voorkomen van een mens hebben, maar bestaan uit spirituele lichamen, kunnen niet “de Mensenzoon” worden genoemd. De geïncarneerde Heer Jezus werd “de Mensenzoon” en “Christus” genoemd, want Hij was het geïncarneerde vlees van Gods Geest en werd zo een gewoon en normaal mens, die leefde in het gezelschap van ander mensen. Dus toen de Heer Jezus zei “de Mensenzoon” en “de Mensenzoon komt”, verwees Hij naar de komst van God door incarnatie in de laatste dagen. Vooral toen Hij zei: “Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden” bewijst dit nog duidelijker dat als de Heer weer komt, Hij zal komen door vlees te worden. Als Hij niet in de vorm van vlees zou komen, maar als een spiritueel lichaam, zou Hij zeker geen lijden ondergaan en zou Hij niet door deze generatie worden verworpen, dat staat vast. Dus de Heer Jezus zal zeker terugkeren in de vorm van incarnatie en zal komen om het oordeelswerk in de laatste dagen te doen.

Lees verder Top-onderwerp: De manier van de wederkomst van de Heer

Het Koninkrijk komt eraan !!!

Iedereen die echt in God gelooft, verlangt naar de komst van de Heer Jezus en verlangt naar de komst van het Koninkrijk van God. De Bijbel zegt: Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.” (Mattheüs 6:9-10) Goede vrienden, weet u dat? Dit vers is nu vervuld! Kijk, luister, wat is dit?

CenSAMM Symposium Het Millennium: Niet langer een mysterie

Op 28 en 29 juni 2018 hield het CenSAMM (Centre for the Critical Study of Apocalyptic and Millenarian Movements) een symposium over apocalyptische literatuur, de ultieme catastrofe en het millennium, in de Panacea Museum Gardens in Bedford, Engeland. Dit evenement werd bijgewoond door vermaarde deskundigen en geleerden op geloofsgebied als Christopher Rowland, een Dean Ireland’s professor emeritus op het gebied van de exegese van de Heilige Schrift aan de, Universiteit van Oxford, Massimo Introvigne, directeur van CESNUR, het Centrum voor Onderzoek naar Nieuwe Religies in Italië en Matthew Askey, priester aan de Southwell Minster Cathedra in Nottinghamshire. Tijdens het symposium gaf professor Introvigne een lezing met de titel “Filmen van het Tijdperk van het Koninkrijk”. Deels op basis van de musical van De Kerk van Almachtige God getiteld Human Beings Have Regained the Sanctity They Once Possessed, gaf deze inspirerende en verfrissende lezing een duidelijke interpretatie van de verschijning van het Tijdperk van het Duizendjarig Koninkrijk (het Millennium).

Lees verder Het Koninkrijk komt eraan !!!

Kent u de wijsheid van het onderzoeken van de ware weg?

Het is nu het cruciale moment om de Heer te verwelkomen. In de hele wereld getuigt alleen De Kerk van Almachtige God dat de Heer Jezus is teruggekeerd als Almachtige God, Christus van de laatste dagen, die uitdrukt wat de Heilige Geest tot de kerken zegt en het oordeelswerk verricht dat begint in Gods huis. Maar wanneer ze de CCP-regering en de voorgangers en oudsten van de religieuze wereld de Kerk van Almachtige God zien veroordelen, geloven veel mensen dat dit niet de ware weg is, en daarom zoeken ze er niet naar en kijken ze er niet naar. Als we de ware weg onderzoeken zonder Gods wil te zoeken, maar ons in plaats daarvan richten op de houding van de religieuze wereld en de Chinese regering, is dit dan de wijsheid die we zouden moeten hebben als we de ware weg onderzoeken? Wat is precies de wijsheid om de ware weg te onderzoeken? Hoe kunnen we de ware weg onderzoeken om de Heer te kunnen verwelkomen? We zullen deze kwesties nu onderzoeken door middel van communicatie.

Pastor houdt gelovigen tegen om de waarheid te onderzoekenPastor houdt gelovigen tegen om de waarheid te onderzoeken

Lees verder Kent u de wijsheid van het onderzoeken van de ware weg?

Er is een manier waarop zonde wordt gereinigd en we het koninkrijk der hemelen kunnen binnengaan

zussen communiceren

  • Leven in zonde en geen kracht hebben om eraan te ontsnappen.

Zuster Sara leest vaak wat ik deel. Ze vindt het heel goed. Het laat haar de waarheid in de Bijbel begrijpen.
Op een dag stelde ze een vraag, ze zei: “De Heer leerde ons om anderen lief te hebben en vijanden lief te hebben als onszelf. Maar in het leven maak ik vaak ruzie en word ik boos op mijn moeder vanwege de verschillende meningen tussen mijn moeder en ik. Ik probeer ook mezelf in te houden en geduldig te luisteren naar de suggesties van mijn moeder. Maar na een lange tijd heb ik nog steeds geen controle over mijn bloed en heb ik een debat gehad met mijn moeder. Bovendien, volg ik de trend van de wereld en raakte verslaafd aan TV-shows. Soms lieg en bedrieg ik om mijn belangen en gezichten te beschermen. Ik leef altijd in staat van het begaan en het belijden van zonde en kan niet aan de gebondenheid van de zonde ontsnappen. Ik voel me erg pijnlijk in mijn hart. Soms denk ik ook: kan ik het hemelse koninkrijk binnengaan als ik altijd in zonde leef? Ik begrijp niet waarom ik nog steeds zondig, zelfs als de Heer Jezus onze zonde vergaf. Hoe moet ik handelen om niet langer te zondigen? Ik bid er vaak over tot de Heer. Maar ik heb nog geen weg ontvangen.”
Vervolgens zochten en communiceerden we over de wortel van het zondigen en de manier waarop de zonde wordt gereinigd. Nadat Sara dit hoorde, voelde ze zich licht in haar hart. Dank God!
Vrienden, willen jullie weten wat zuster Sara begreep? Ik zal onze ervaring van het zoeken naar het verwijderen van de zonde delen.

Lees verder Er is een manier waarop zonde wordt gereinigd en we het koninkrijk der hemelen kunnen binnengaan

Er is eindelijk hoop om mijn droom van het koninkrijk der hemelen te verwezenlijken 2

Het plezier van het lezen van mythologie en het vinden van de weg naar de hemel

Het pad om gereinigd te worden en het hemelse koninkrijk binnen te gaan

Zuster Lily zei: “God zij dank! Je hebt helemaal gelijk. Als we het koninkrijk van de hemel willen binnengaan, moeten we absoluut de kwestie van onze zondigheid oplossen. Dus hoe kunnen we ontsnappen aan onze zondige aard en gereinigd worden? Hiervoor moeten we het werk van de Heer Jezus begrijpen en de resultaten die het heeft bereikt, evenals het pad om de zonde volledig af te werpen. Laten we eerst enkele passages van Gods woorden lezen: ‘Kan een zondaar zoals jullie, die net is verlost en niet is veranderd of vervolmaakt door God, naar Gods hart zijn? Voor jou geldt dat jij, die nog steeds je oude zelf bent, inderdaad gered bent door Jezus en dat je niet beschouwd wordt als een zondaar vanwege de redding door God, maar dat bewijst niet dat je niet zondig bent en niet onzuiver bent. Hoe kun je heilig zijn als je niet veranderd bent? Van binnen ben je overladen met onzuiverheid, zelfzuchtig en verachtelijk, maar toch wil je nederdalen met Jezus – dan zou je wel boffen! Je hebt een stap overgeslagen in je geloof in God: je bent alleen nog maar verlost, maar je bent nog niet veranderd. Om naar Gods hart te zijn, moet God persoonlijk het werk verrichten, dat inhoudt dat Hij je verandert en zuivert. Anders zul jij, die alleen verlost is, geen heiligheid kunnen verkrijgen. Op die manier ben je niet gekwalificeerd om te delen in de goede zegeningen van God omdat je een stap mist in Gods werk van het managen van de mens, en wel de cruciale stap van verandering en vervolmaken. Daarom ben jij, een zondaar die net is verlost, niet in staat om rechtstreeks de erfenis van God te erven.’ ‘Jezus deed veel werk onder de mens, maar voltooide alleen de verlossing van alle mensen en werd het zondoffer van de mens. Hij ontdeed de mens niet van heel zijn verdorven gezindheid. Om de mens volledig van de invloed van Satan te redden, was het niet alleen vereist dat Jezus de zonden van de mensheid als zondoffer op Zich nam, maar ook dat God nog belangrijker werk uitvoerde om de mens volledig te ontdoen van zijn gezindheid die door Satan was verdorven. Daarom keerde God nadat de zonden van de mensen waren vergeven terug in het vlees om de mens naar een nieuw tijdperk te leiden. Hij begon het werk van tuchtiging en oordeel, waardoor de mens in een hogere sfeer terechtkwam. Iedereen die zich aan Zijn heerschappij onderwerpt, zal een hogere waarheid genieten en een rijkere zegen ontvangen. Ze zullen echt in het licht leven en de waarheid, de weg en het leven verkrijgen.’”

Lees verder Er is eindelijk hoop om mijn droom van het koninkrijk der hemelen te verwezenlijken 2

Er is eindelijk hoop om mijn droom van het koninkrijk der hemelen te verwezenlijken 1

Het zaad planten van de droom van het koninkrijk van de hemel

Ik ben geboren in een katholiek gezin en vanaf mijn jeugd leerde mijn grootmoeder me bidden en katholieke rituelen te volgen. Toen ik 15 was, begon ik de leerstellingen van het katholicisme op me te nemen, zoals goede daden te doen en anderen lief te hebben, en nam ik deel aan allerlei rituelen in de kerk. De priester zei vaak dat alleen als we met deze leerstellingen uitgerust zijn we ware gelovigen in God zouden kunnen zijn, en wanneer Hij dan zou komen, we opgenomen zouden worden in het koninkrijk van de hemel. Dus zei ik vaak tegen mezelf dat ik absoluut het kerkgebruik moest observeren en actief moest deelnemen aan kerkelijke activiteiten, zodat ik iemand kon worden die door God geliefd was, Zijn zegeningen kon ontvangen en opgenomen zou worden in het koninkrijk van de hemel.

Kan ik het koninkrijk van de hemel binnengaan als ik niet in staat ben om aan de zonden te ontsnappen?

Toen ik op de universiteit zat, merkte ik dat mijn kerkvrienden altijd erg vroom leken als ze naar de mis gingen, maar in hun normale leven deden ze vaak dingen die beledigend naar God waren, zoals roken, drinken en wilde feesten. Ik voelde me zowel geschokt als geïrriteerd door dit, denkend: “De Heer Jezus leerde ons dat we onze God met heel ons hart, verstand en lichaam moeten liefhebben, en dat we weg moeten blijven van de geneugten, beproevingen en verleidingen van de wereld. Mijn kerkvrienden leken op het eerste gezicht in God te geloven, maar in werkelijkheid besteden ze helemaal geen aandacht aan het werken voor Hem. Ze hunkeren zelfs naar wereldse dingen en zoeken wereldlijke genoegens – is dat niet in strijd met de leringen van de Heer? Ik kan niet zoals zij zijn. Ik moet me concentreren op mezelf besteden en werken voor God.” Om die reden had ik het gevoel dat ik meer van God hield dan mijn kerkvrienden.

Ik ontdekte echter dat mijn eigen geestelijke toestand niet aan de eisen van de Heer kon voldoen. Hoewel ik in de kerk actief deelnam aan alle activiteiten en enthousiast werkte, kon ik in mijn normale leven de geboden van God niet onderhouden. Toen ik bijvoorbeeld zag dat een kerkvriend die plezier het vlees nastreefde, gelukkig en vrij leek terwijl ik allerlei moeilijkheden en tegenslagen ondervond, kon ik het niet helpen de Heer de schuld te geven. Als ik een fout maakte en werd uitgescholden door mijn familie, maakte ik meestal zelf excuses en begon ik te kibbelen en werd ik boos omdat ik werd berispt. Soms verweet mijn moeder mij: “God heeft ons geleerd nederig en vergevingsgezind te zijn, maar je houdt je niet aan Zijn woorden!” Haar woorden waren als een klap in het gezicht; Ik realiseerde me dat ik Gods woorden niet echt hooghield en ik voelde veel zelfverwijt, dat ik alleen in naam geloofde. Ik kon het niet helpen beginnen na te denken: “Waarom kan ik de zonde niet overwinnen? Ook al belijd ik altijd na het zondigen aan de priester en doe veel goede daden om het goed te maken, pleeg ik na de feiten dezelfde zonde. Als ik op deze manier geloof heb, kan ik dan echt de zegeningen van de Heer ontvangen?” Maar dan zou ik denken aan hoe de priester ons heeft geleerd: “Als we na het zondigen aan de priester belijden, zullen onze zonden worden vergeven. Zolang we onszelf besteden en voor God werken en veel goede daden doen, kunnen we opnieuw Zijn barmhartigheid en zegeningen verwerven. Zoals het in de Bijbel staat, ‘Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de ​gerechtigheid​ […]’” (2 Timoteüs 4:7-8). Ik zou me dan enigszins getroost voelen – zolang ik vaak ging biechten en bleef werken en mezelf voor God besteedde, had ik nog steeds hoop om het koninkrijk binnen te komen. Dus bleef ik druk bezig met het doen van goede daden, hard werken en offers brengen.

Lees de bijbel en bid

Een Facebook-bericht gaf mij stof tot nadenken

Lees verder Er is eindelijk hoop om mijn droom van het koninkrijk der hemelen te verwezenlijken 1

De discussie- kunnen degenen die door geloof gered zijn het koninkrijk der hemelen binnen gaan?

Wat het binnengaan van het koninkrijk der hemelen binnen betreft, baseren veel broeders en zusters zich op dit vers: “Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid” (ROMEINEN 10:9-10).

Lees verder De discussie- kunnen degenen die door geloof gered zijn het koninkrijk der hemelen binnen gaan?

‘Ontwaken uit de Droom’ Clip2 – Zonder heiligheid zal geen mens het koninkrijk Gods binnengaan

Christelijke film ‘Ontwaken uit de Droom’ Clip2 – Zonder heiligheid zal geen mens het koninkrijk Gods binnengaan

Lees verder ‘Ontwaken uit de Droom’ Clip2 – Zonder heiligheid zal geen mens het koninkrijk Gods binnengaan

Wat is de norm om het hemelse koninkrijk binnen te gaan?

Tegen zo’n achtergrond waar overal rampen gebeuren, is het een gretigere hoop voor iedere gelovige om uit te kijken naar de terugkeer van de Heer om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan. Maar wat is de norm om het hemelse koninkrijk binnen te gaan? Hoe kunnen we beoefenen om het hemelse koninkrijk binnen te gaan?

Lees verder Wat is de norm om het hemelse koninkrijk binnen te gaan?