Het mysterie van de incarnatie is onthuld!

Het mysterie van de incarnatie is onthuld!

De incarnatie is een groot mysterie, niemand heeft het gedurende duizenden jaren begrepen. In die tijd kenden de Farizeeën de Heer Jezus niet als de vleesgeworden God (Lees meer: Jezus Christus), en beschouwden de Heer Jezus als een gewoon persoon om zich tegen Hem te verzetten en te veroordelen, en nagelden de Heer Jezus aan het kruis en vervielen uiteindelijk in de straf van God; Nu is God opnieuw vlees geworden. Sommige mensen worden door de geruchten beïnvloed en herkennen de vleesgeworden God niet, veroordelen en beoordelen Hem zelfs, is dit niet de herhaling van de grote fout van de Farizeeën in hun verzet tegen God? Het uiteindelijke resultaat zal hetzelfde zijn als dat van de Farizeeën. Het is duidelijk dat het begrijpen van de waarheid van de incarnatie heel belangrijk voor ons is om de Heer in de laatste dagen te verwelkomen. Dus wat is de incarnatie precies?

Lees verder Het mysterie van de incarnatie is onthuld!