Bijbelstudie: Wat is de vleeswording?

In de Bijbel staat duidelijk het volgende geprofeteert: “Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag. Maar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht” (Lukas 17:24-25). Deze Bijbeltekst (Lees meer: Bijbel lezen) vermeldt: “de komst van de Mensenzoon”, wat ernaar verwijst dat de Heer opnieuw zal incarneren wanneer Hij terugkeert. Als er wordt gesproken over “de Mensenzoon”; verwijst dit naar een mens met vlees en botten, als het Gods geest is, kan het niet de Mensenzoon worden genoemd. Bovendien alleen als God door de Mensenzoon vlees wordt, kan Hij veel lijden en door deze generatie worden verworpen. Als hij een Geest is, kan Hij absoluut niet lijden en niemand durft Hem dan te verwerpen. Het is te zien dat God in de vorm van de Mensenzoon aan de mensen zal verschijnen wanneer Hij in de laatste dagen terugkeert. Dat wil zeggen; God zal door middel van de incarnatie aan de mensen verschijnen. Als we de waarheid over de incarnatie echter niet begrijpen, zullen we gemakkelijk door allerlei geruchten misleid kunnen worden en de geïncarneerde Christus van de laatste dagen als een persoon behandelen, zodat het gemakkelijk is om Gods redding van de laatste dagen te verliezen. Het is duidelijk te zien dat het begrijpen van de waarheid van de incarnatie te belangrijk is om de Heer te verwelkomen. Dus wat is de vleeswording precies? Laten we naar een paar passage vanuit Gods woorden kijken.

Lees verder Bijbelstudie: Wat is de vleeswording?