Christelijke film met Nederlandse ondertiteling ‘Langverwacht geluk’ | Gratis volledige film HD

Wat is écht geluk dan?
Iedereen heeft een ander gedachte bij “geluk”. Sommige mensen denken dat een harmonieus gezin “geluk” betekent en definieerbaar is voor geluk. Sommige mensen denken dat ‘hoger eer’ definieerbaar is aan geluk. Ik heb een film gezien. De hoofdpersoon heeft zo’n ervaring gehad. Ze is restaurant-eigenaar. De zaken in het restaurant lopen erg goed. Ze verdiende daar veel geld mee. Ze werd echter ernstig ziek door langdurige vermoeidheid. Ze viel bijna uit bed en kan bijna niet opstaan. Tijdens haar ziekte begon ze erg na te denken. Waar leven mensen voor? Is het, het waard als ik heel mijn leven bezig ben met geld verdienen, roem en fortuin? Ik had mij bijna dood gewerkt. Kan geld de mensen van de binnenste leegte ontdoen en hun hart vervullen met warmte? Kan geld hun pijn wegnemen en hen redden? Deze vraag bracht iedereen in de war. Laten we kijken naar de film “Langverwacht geluk” om deze vragen te beantwoorden.

lees verder

Christelijke film met Nederlandse ondertiteling ‘De liefde van een moeder’ | Volledige film HD

Vanmorgen om 12 uur had het bedrijf plotseling een stroomstoring en dus kon het ’s middags niet meer werken. Mijn collega en ik gingen naar café om iets te praten. Collega heeft een bericht ontvangen. Een zuster die ze kent heeft een christelijke film ‘De liefde van een moeder’ gedeeld. Deze naam heeft ons aangetrokken. Elke moeder heeft eigen kinderen lief. Hoe heeft moeder in de film haar kind liefgehad? Ik wil dolgraag het antwoord weten. Dus bekeken we het samen…

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Christelijke film met Nederlandse ondertiteling ‘De liefde van een moeder’ Hoe we onze kinderen een gelukkige toekomst kunnen geven | Volledige film HD

lees verder

Documentaire: Kronieken van geloofsvervolging in China ‘Wie is de boosdoener’

Dit is een waargebeurd verhaal wat zich in China heeft afgespeeld.
De hoofdrolspeler vanuit deze film; Zhou Jun is Christen met van oorsprong een gelukkig gezin. De CCP heeft de familie echter verscheurd. Zijn vader was door de CCP-politie gearresteerd en dood gemarteld, alleen maar omdat zijn vader in God geloofde; echter de CCP-politie had dit verhaal verdraaid en tegen de familie gezegd dat zijn vader zelfmoord had gepleegd. Zijn moeder kon de pijn en het verdriet als gevolg aan deze klap niet verdragen, waardoor haar geest ziek werd en zij stierf.
Opa pleegde zelfmoord door de pijn van het verlies van zijn zoon.
Hoewel het ondertussen al meer dan tien jaren geleden is, herinnert Zhou Jun die ondertussen de middelbare leeftijd had bereikt, zijn vaderliefde en de situatie waarin zijn vader gruwelijk werd vervolgd en barstte vervolgens door zijn emoties in tranen uit. Hoe was de vader van Zhou Jun precies gestorven? Wat was er met de familie gebeurd?
Wie heeft dit allemaal veroorzaakt?
Laten wij samen naar de volgende Christelijke film gaan kijken: ‘Wie is de boosdoener?’

Documentaire: Kronieken van geloofsvervolging in China ‘Wie is de boosdoener’ | Dutch gratis film

lees verder

Hele film ‘Mijn droom van het hemelse koninkrijk’ (Nederlandse ondertiteling)

Iedereen heeft zijn eigen dromen en streeft naar zijn eigen dromen. Voor alle broeders en zusters die echt in de Heer geloven, is de grootste droom van hun leven om naar het koninkrijk der de hemel te worden gebracht. De Koreaanse dominee in de film heeft ook zo’n droom van het hemelse koninkrijk. Daartoe heeft hij enthousiast nagestreefd, voor de Heer gewerkt, gewacht tot de Heer komt om hem op te halen naar het koninkrijk der hemelen en zijn droom van het koninkrijk van de hemel gerealiseerd. Maar de afgelopen jaren heeft hij gezien dat de kerk meer en meer troosteloos wordt en kerk wordt steeds commerciëler. Het geloof en de liefde van veel mensen zijn koud geworden. Hij voelt zich donker in de geest, raakt de Heer niet aan en voelt zelfs dat de Heer hem heeft verlaten. Hij voelt zich erg verward en hulpeloos, bang of hij de Heer zou kunnen verwelkomen en naar de hemel zou worden gebracht. Op dit moment gaf een prediker die terugkomt van buitenland, hem een goed nieuws en gaf hem hoop op zijn droom om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan. Wat voor soort nieuws bracht die prediker hem? Zal zijn droom worden uitgekomen? Bekijk samen de film ‘Mijn droom van het hemelse koninkrijk’ en leer over de ervaring van Koreaanse dominee die de Heer verwelkomen.

Christelijke film ‘Mijn droom van het hemelse koninkrijk’ (Nederlandse ondertiteling)

lees verder

Christelijke film ‘Gevaarlijk is de weg naar het hemelse koninkrijk’ (Nederlandse ondertitels)

Veel mensen denken dat de Heer Jezus openlijk op de witte wolk zal terugkeren, maar ze negeren andere belangrijke profetieën over de wederkomst van de Heer.
De Heer Jezus profeteerde dat “Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen” (MATTHEÜS 24:27). “Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag. Maar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht.” (LUKAS 17:24-25)

De Heer Jezus zei dat Hij zal terugkeren als de Mensenzoon. De Mensenzoon betekent dat Hij uit de mens geboren is en dat Hij normale menselijkheid bezit. Het spirituele lichaam kan niet de Mensenzoon worden genoemd. Dat is een feit. Bovendien, als de Heer in Zijn spirituele lichaam terugkeert om openlijk met grote glorie te verschijnen, zal iedereen voor Hem knielen en Hem aanbidden, wie zal zich nog tegen Hem durven te verzetten? En hoe zal het woord van de Heer Jezus “Maar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht.” dan worden vervuld? Hoe zullen de profetieën van de wederkomst van de Heer Jezus worden vervuld? Ik deel de gospel film ‘Vinden we in de Bijbel een aanwijzing voor de terugkeer van de Heer door incarnatie? – ‘Gevaarlijk is de weg naar het hemelse koninkrijk’ met iedereen. Deze filmclip zal ons het mysterie onthullen.

LEES VERDER

‘Overwinningslied’ – clip 1 – Hoe zal de Heer verschijnen en Zijn werk doen bij Zijn terugkomst?

Veel gelovigen besteden aandacht aan de profetieën in de Bijbel die gaan over de wederkomst van de Heer op de wolken en denken daarmee dat de Heer met Zijn herrezen spirituele lichaam aan de mensheid zal verschijnen. Men negeert enkele andere profetieën die de Heer heeft gesproken over Zijn terugkomst…. De Heer Jezus zei: “Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven;” (JOHANNES 5:22) “En heeft Hem macht gegeven, ook gericht te houden, omdat Hij des mensen Zoon is.” (JOHANNES 5:27) Aan de profetieën van de Heer kunnen er zien dat de Heer de fase van het werk van oordeel zal doen in de laatste dagen en zal incarneren als de Mensenzoon om het oordeelswerk uit te voeren. De woorden “De Zoon” en “De Mensenzoon” verwijzen allemaal naar Gods incarnatie. De Geest of het spirituele lichaam kunnen niet de Mensenzoon worden genoemd. Wat denkt u hierover?

lees verder

Hele evangelische film ‘Het Mysterie van de Goddelijkheid: Het vervolg’

Op welke manier zal de Heer aan ons verschijnen wanneer Hij in de laatste dagen wederkeert? Hier staan twee meningen, met welke mening ben je het eens?
Veel broeders en zusters die echt in de Heer geloven, wachten ijverig tot de Here Jezus wederkeert om hen naar het koninkrijk van de hemel te brengen. Elke keer als we praten over het onderwerp over de manier van de terugkeer van de Heer, hebben elke broeder en zuster een eigen mening. Sommigen denken dat volgens de tekst “Welke ook zeiden: Gij Galilése mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.” (HANDELINGEN 1:11) dat het herrezen spirituele lichaam van de Heer Jezus mogelijk aan ons zal verschijnen wanneer Hij terugkomt. Anderen denken dat volgens de teksten “Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven;” (JOHANNES 5:22) “En heeft Hem macht gegeven, ook gericht te houden, omdat Hij des mensen Zoon is.” (JOHANNES 5:27) dat de Heer Jezus persoonlijk profeteerde dat Hij zal in de laatste dagen om een fase van het oordeelswerk te doen en dat zal door de Mensenzoon worden gedaan. De woorden ‘de Zoon’ en ‘de Mensenzoon’ verwijzen allemaal naar Gods incarnatie. De Geest of het spirituele lichaam kunnen niet de Mensenzoon worden genoemd. Beide meningen hebben een Bijbelse basis, dus welke mening is meer in overeenstemming met Gods wil? Bekijk de christelijke film, ‘Het mysterie van de goddelijkheid: het vervolg’ – Hoe zal de Heer aan de mensheid verschijnen bij Zijn wederkomst? om het exacte antwoord te vinden.

<*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*>

Hele Christelijke film ‘Het Mysterie van de Goddelijkheid: Het vervolg’ (Nederlandse ondertiteling)

lees verder

Nederlandse film 2019 ‘Dodelijke onwetendheid’ Waarom worden dwaze maagden door de Heer verlaten?

Toen ik in de Bijbel las, zag ik dat in de Bijbel staat: “Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; dewijl gij de wet uws Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten.” (HOSEA 4:6) “De lippen des rechtvaardigen voeden er velen; maar de dwazen sterven door gebrek van verstand.” (SPREUKEN 10:21) ik ben erg in de war. Waarom sterven de dwazen door gebrek aan verstand. Wat is een dwaas voor persoon? Door wat voor soort zaken zullen mensen sterven? Toen ik vandaag op het internet aan het surfen was keek ik naar de film ‘dodelijke onwetendheid” en daardoor begreep ik het mysterie!

•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈• •┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈•

Nederlandse Christelijke film 2019 ‘Dodelijke onwetendheid’ Waarom worden dwaze maagden door de Heer verlaten?

LEES VERDER

Kronieken van geloofsvervolging in China ‘Naar de rand en terug’

Documentaire | Kronieken van geloofsvervolging in China ‘Naar de rand en terug’ (Hele film)

Sinds de Chinese Communistische Partij in 1949 aan de macht kwam op het vasteland van China heeft het geloof op niet-aflatende wijze vervolgd. Christenen zijn op fanatieke wijze gearresteerd en vermoord, terwijl zendelingen die in China actief waren, zijn uitgewezen en mishandeld. Talloze exemplaren van de Bijbel zijn in beslag genomen en verbrand, kerken zijn verzegeld of verwoest, en men heeft getracht alle huiskerken uit te roeien.

lees verder