Enkel door God te vinden kunnen we een gelukkig leven leiden

Noot van de redactie: Veel mensen jagen hun hele leven doelen als roem en gewin na, ondanks dat velen van ons getuige zijn geweest van situaties waarin anderen pijn en ellende moesten meemaken in een bittere strijd om roem en gewin. Maar slechts enkelen zijn ooit in staat zich te bevrijden uit de boeien van een onophoudelijke jacht naar roem en gewin. In het streven naar roem en gewin keren sommige mensen zich tegen hun eigen familie. Sommigen hebben zelfs de drang om te doden. Anderen jagen ze na ten koste van hun gezondheid en kampen met ziekte en kwalen ondanks het feit dat ze in de bloei van hun leven zijn. Weer anderen gaan, in dit streven, een crimineel leven leiden. Velen van ons gaan automatisch bij zichzelf te rade en vragen zich af: “Wat is het meest zinvolle om na te streven in ons leven? Kan het najagen van roem en gewin echt een vrijkaartje zijn naar geluk?” Om wat meer licht op deze vragen te schijnen, is May – die ooit al haar energie in een dergelijke strijd stak – hier om haar verhaal met ons te delen …

lees verder