Amos 8:11 vermeld verlaten kerken in de laatste dagen: wat inspireert God ons?

Een vlaag herfst wind blies er doorheen en veegde de gevallen bladeren in de tuin op. Zittend bij het raam, fronste ik en dacht ik na over deze verzen, “Zie, de dagen komen […] dat ik voor een honger in het land zal zorgen. Geen honger naar brood en geen dorst naar water, maar om de woorden van Jehova te horen” (Amos 8:11), en “En ik heb u ook de regen onthouden, toen de oogsttijd nog drie maanden weg was. En ik heb het laten regenen op de ene stad maar niet laten regenen op de andere stad: op het ene stuk land viel regen en het stuk land zonder regen verdorde” (Amos 4:7). Uit dit vers blijkt dat God hongersnood zal veroorzaken in de religieuze wereld wanneer Zijn volgelingen allemaal afwijken van Zijn weg en niet langer Zijn woorden gehoorzamen. Dat wil zeggen, de verlatenheid van de kerk is door God ingesteld, maar wat is Gods wil hierachter? En welke inspiratie kunnen wij mensen van de laatste dagen verkrijgen? Met dit in gedachten kwam ik voor de Heer, bad en zocht Hem. Nadat ik de Bijbel en enkele spirituele boeken had geraadpleegd, was het raadsel in mijn hart eindelijk opgelost.

lees verder

Wil je het eeuwige leven ontvangen?

Wil je het eeuwige leven ontvangen? Weet je waar het leven vandaan komt? Hoe kunnen we het eeuwige leven ontvangen?
Laten we samen naar Gods woorden en hymne luisteren, dan kun je het antwoord ontvangen.

Dagelijkse woorden van God | Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven | Fragment 255

Als je echt de weg van het eeuwige leven wilt verkrijgen en als je onverzadigbaar bent tijdens je zoektocht ernaar, beantwoord dan eerst deze vraag: waar is God vandaag? Misschien zul je antwoorden dat God in de hemel woont, natuurlijk – Hij zou toch niet in je huis wonen, of wel? Misschien zou je kunnen zeggen, God leeft overduidelijk in alles wat er is. Of je zou kunnen zeggen dat God in ieders hart leeft, of dat God in de spirituele wereld is. Ik ontken niets van dit alles, maar ik moet de kwestie verhelderen. Het is niet helemaal correct om te zeggen dat God in het hart van de mens leeft, maar het is ook niet helemaal onjuist. Dat is omdat er, onder hen die geloven in God, mensen zijn met een waar geloof en mensen met een vals geloof. Er zijn er die God goedkeurt en die Hij afkeurt, er zijn er die Hem behagen en die Hij verafschuwt en er zijn er die Hij volmaakt maakt en die Hij uitroeit. En dus zeg ik dat God slechts in het hart van een paar mensen woont en deze mensen zijn ongetwijfeld degenen die waarlijk in God geloven, die God goedkeurt, die Hem behagen en die Hij volmaakt maakt. Zij zijn degenen die door God worden geleid. Omdat ze door God worden geleid, zijn zij de mensen die Gods weg naar het eeuwige leven al hebben gehoord en gezien. Degenen met een vals geloof in God, die niet door God zijn goedgekeurd, die door God worden veracht, die door God worden uitgeroeid – zij zullen zeker door God worden verworpen, zullen zeker zonder weg van het leven blijven en zullen zeker onwetend blijven van waar God is. Degenen in wiens harten God leeft daarentegen, weten waar Hij is. Zij zijn het volk aan wie God de weg van het eeuwige leven schenkt en zij zijn degenen die God volgen. Weet jij nu waar God is? God is zowel in het hart van de mens als aan zijn zijde. Hij is niet alleen in de geestelijke wereld en boven alle dingen, maar zelfs meer nog op de aarde waar de mens op bestaat. En zo heeft de komst van de laatste dagen de stappen van Gods werk naar een nieuw territorium verlegd. God heeft de soevereiniteit over alle dingen in het universum en Hij is de steunpilaar van de mens in zijn hart en bovendien bestaat Hij onder de mensen. Alleen op deze manier kan Hij de weg van het leven tot de mensheid brengen en de mens op de weg naar het leven leiden. God is naar de aarde gekomen en leeft onder de mensen, zodat de mens de weg van het leven kan verkrijgen en zodat de mens kan bestaan. Tegelijkertijd beveelt God ook alles wat er in het universum is, zodat alles kan samenwerken onder Zijn management onder de mensen. En dus, als je alleen de leer erkent dat God in de hemel en in het hart van de mens is en toch de waarheid van Gods bestaan onder de mensen niet erkent, dan zul je nooit het leven verkrijgen en zul je nooit de weg van de waarheid verkrijgen.

Lees verder Wil je het eeuwige leven ontvangen?

Waar is Gods koninkrijk? Vind het antwoord in het Onze Vader

Veel christenen geloven dat het koninkrijk der hemelen in de hemel is, maar het Gebed van de Heer zegt: “Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel” (Matteüs 6:10). En ook het boek Openbaring zegt: “De koninkrijken van deze wereld zijn de koninkrijken van onze Heer geworden en van Zijn Christus …” (Openbaring 11:15). Is het koninkrijk der hemelen dan in de hemel of op aarde? In dit artikel laten we je weten wat het antwoord is.

Is het koninkrijk van God in de hemel of op aarde?

lees verder

Hoe je de hoofdoorzaak van de troosteloosheid van de kerk kunt achterhalen

Gedurende de laatste paar jaar heeft Lin Ke zo vaak gevast en gebeden dat ze de tel is kwijtgeraakt. Ze deed dit om de kerk te verjongen en zowel haar eigen, als het geloof van haar broeders en zusters te versterken. Ondanks dit alles kon ze al die tijd de aanwezigheid en leiding van de Heer niet voelen. Ze begreep niet waarom God niet naar haar gebeden luisterde – zou het kunnen zijn dat ze niet devoot genoeg was in haar vasten en bidden?

Lin Ke zat in een paviljoen aan het meer en staarde wezenloos de ruimte in, beduusd over dit onderwerp van vasten en bidden, toen haar collega Xiao Jing twee keer naar haar moest schreeuwen voordat ze het eindelijk hoorde.

lees verder

Waarom er zoveel denominaties in het christendom zijn

Alle christenen lezen de Bijbel en de woorden van de Heer. Dus waarom zijn ze dan in zoveel denominaties verscheurd? In dit artikel wordt de oorzaak van dit probleem besproken en worden tips gegeven over hoe u de kwestie van denominaties op de juiste manier kunt behandelen.

Mijn verwarring

lees verder

Bijbeltekst van de dag – Psalmen 7:12

God is een rechtvaardige Rechter, en een God, Die te allen dage toornt.

– Psalmen 7:12

Bijbeltekst van de dag – Psalmen 7:12

Uit dit vers kunnen we God’s rechtvaardige en majestueuze gezindheid zien die niet beledigd mag worden door de mens. God is heilig en rechtvaardig. Hij haat het kwade en Hij zal zeker boos zijn op de slechten. Degenen die kwaad doen en zich verzetten tegen God zullen zeker door Hem worden vervloekt. Denk aan de gebeurtenis in de Bijbel: De steden Sodom en Gomorra waren vol kwaad, en de inwoners van de steden rebelleerden koppig tegen God en ontstoken Zijn gezindheid. God zond vuur en zwavel uit de hemel en reduceerde de twee steden en alle inwoners van de steden tot as. Ze verdwenen in de toorn van God. Bovendien vervolgde de oude Romeinse keizer Nero Christenen heftig en slachtte ze af, en zijn slechte daden waren te afschuwelijk om naar te kijken. Als gevolg hiervan werd het Romeinse rijk door God vernietigd. Bovendien waren er sommige mensen die in God geloofden en toch tegen Hem waren, en zo waren ze door God vervloekt. De 250 leiders die zich tegen Mozes verzetten, beoordeelden hem en vielen hem aan. Ze kwamen uiteindelijk om in een barst in de aarde. Toen de Heer Jezus kwam om het verlossingswerk te doen, zochten of onderzochten de Joodse farizeeën Zijn werk en woorden niet, maar vertrouwden op hun eigen opvattingen en verbeeldingen en weerstonden en verloochenden en vervloekten zelfs Zijn werk en woorden. Uiteindelijk spanden ze samen met de Romeinse regering om de Heer Jezus te kruisigen, begingen een gruwelijke misdaad, en werden vervloekt en gestraft door God. Aan de hand van deze feiten kunnen we zien dat Gods rechtvaardige en heilige gezindheid intolerant is voor aanstoot door de mens. Degene die Gods gezindheid beledigt, zal zeker Zijn straf ondergaan. Na dit te weten, moeten we onszelf voortdurend in alles waarschuwen met een godvrezend hart. Vooral als het gaat om de behandeling van het geloof in God, wanneer Gods werk en woorden op gespannen voet staan met onze opvattingen, moeten we zoeken en studeren en wachten op Zijn verlichting en leiding in plaats van willekeurig te oordelen of te weerstaan. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat we niets doen dat God weerstaat of Zijn gezindheid beledigt.

Bijbeltekst van de dag: Leesmateriaal voor stille tijd

uit ‘Online Bijbelstudie’