Christelijke reflectie: Bestaan Gods woorden en werk buiten de Bijbel?

Het boek Openbaring voorspelt: “Ik kom snel” (Openbaring 3:11). De afgelopen jaren werden alle profetieën die de terugkeer van de Heer voorspellen in wezen vervuld, en veel mensen denken dat de Heer misschien al is gekomen. Bovendien begon Bliksem uit het oosten lang geleden al te getuigen dat God in de laatste dagen is teruggekeerd om nieuwe woorden te spreken die los van de Bijbel staan en een nieuw werkstadium te leiden, en ook dat Almachtige God de teruggekeerde Heer Jezus is. Broeders en zusters uit elke denominatie die oprecht in de Heer geloven en naar de waarheid verlangen, hebben de stem van God herkend door de woorden van Almachtige God te lezen en wendden zich tot Almachtige God. Maar sommige broeders en zusters denken dat “al Gods woorden en werk zijn opgenomen in de Bijbel, en Gods werk en woorden bestaan niet buiten de Bijbel”, en dus weigeren ze Gods uitingen en woorden in de laatste dagen op te zoeken of te onderzoeken. Is het geheel van Gods woorden en werk helemaal vervat in de Bijbel? Bestaan Gods woorden en werk buiten de Bijbel? Het begrijpen van deze vragen is van cruciaal belang voor het al dan niet kunnen ontvangen van de teruggekeerde Heer en het verkrijgen van Gods verlossing in de laatste dagen! Vandaag zullen we de kwesties rond deze vragen bespreken.

lees verder