Door de betekenis van Gods naam te begrijpen, verwelkomde ik de terugkeer van de Heer

Waarom werd God eerst “Jahova” genoemd en vervolgens “Jezus”?

Toen ik klein was, ging ik met mijn grootmoeder naar bijeenkomsten in de kerk. Ook kwamen onze buren dan bij ons thuis om mij verhalen uit de Bijbel te vertellen. Ze zeiden me dat Gods naam Jehova was en dat ik de naam Jehova altijd kon aanroepen als ik een probleem had. In mijn kinderlijke onwetendheid kwam ik dus te weten dat Gods naam Jehova was. Mijn kleuterschool was een christelijke school, en de leerkracht zei daar dat Gods naam Jezus was; ook zei ze dat we altijd konden bidden tot de naam Jezus, wanneer we een of ander probleem hadden. Op dat ogenblik dacht ik bij mijzelf: is Gods naam niet Jehova? Hoe komt het dan dat Hij nu Jezus wordt genoemd? Wat is het verband tussen Jehova en Jezus? Toen ik opgroeide, las ik in het Oude Testament: “Jehova … is voor eeuwig mijn naam en dit is mijn gedenkteken voor alle generaties” (Exodus 3:15). Toch vermeldt het Nieuwe Testament: “Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt” (Handelingen 4:12). Daardoor verkeerde ik in verbijstering en dacht ik: het Oude Testament zegt dat we voor altijd moeten vasthouden aan de naam van Jehova, dus waarom staat er dan in het Nieuwe Testament dat we alleen gered kunnen worden door de naam van de Heer Jezus? Ik voelde me heel verward en wist niet of ik moest bidden tot de naam Jehova of tot de naam van de Heer Jezus, toen ik mijn gebeden deed. Na deze periode van verwarring besloot ik dat ik eerst zou bidden tot de naam Jehova, dat ik vervolgens de Heer Jezus zou danken voor de genade die Hij mij verleende, en dat ik ten slotte de Heilige Geest zou vragen mij te leiden. Ik dacht: als ik al deze namen gebruik in mijn gebeden, dan zal op zijn minst één daarvan juist zijn. Maar nadat ik dit een tijdje had gedaan, voelde ik me nog steeds verward. Ik dacht: er is maar één God; waarom is Gods naam dan het ene moment Jehova en het volgende moment Jezus? Welke is de ware naam van God?

lees verder