De Kerk van Almachtige God is de lakmoesproef voor godsdienstvrijheid in HK – Massimo Introvigne

Op 20 en 21 november 2017, werden in slechts twee dagen, zeventien rapporten gepubliceerd door Ta Kung Pao en Wen Wei Po die de spreekbuis vormen van de Chinese Communistische Partij (CCP) in Hong Kong (HK ) – waarin De Kerk van Almachtige God (CAG) werd aangevallen, met verwijzingen naar de geruchten en bedrieglijkheden die aan de lopende band door de CCP worden gefabriceerd om de CAG in diskrediet te brengen en te veroordelen.

lees verder

De zes kruispunten in een mensenleven − Geboorte: het eerste kruispunt

God zegt: “Waar iemand is geboren, in welke familie, iemands geslacht, uiterlijk en tijdstip van geboorte: dit zijn de details van het eerste kruispunt in iemands leven.

Niemand heeft iets te kiezen over deze onderdelen op dit kruispunt; ze zijn allemaal lang van tevoren voorbestemd door de Schepper. Ze worden op geen enkele manier beïnvloed door de externe omgeving, en menselijke factoren kunnen deze door de Schepper voorbestemde feiten niet veranderen. Geboren worden betekent voor een persoon dat de Schepper de eerste stap in het lot dat Hij voor die persoon heeft geregeld al vervuld heeft. Omdat Hij al die details al lang van tevoren heeft voorbestemd, heeft niemand de macht om er ook maar één van te veranderen. Los van iemands uiteindelijke lot zijn de voorwaarden van iemands geboorte voorbestemd en blijven deze zoals ze zijn; ze zijn op geen enkele manier beïnvloedbaar door iemands levenslot, en tasten de soevereiniteit van de Schepper erover op geen enkele manier aan.”

lees verder

Een Facebook-Bijbelstudie: weet u wat is het om de wil van de hemelse Vader te doen?

Na het ontbijt zette Yeqi haar computer aan en logde in op Facebook. Ze zocht het account van haar vriendin Lina op en vroeg, haar vingers dansend over het toetsenbord: “Ben je online? Ik wil iets met je bespreken. Vanmorgen tijdens mijn stille tijd stuitte ik op dit vers, ‘Velen zullen op die dag tot mij zeggen: “Heer, Heer, hebben we niet in uw naam geprofeteerd? En in uw naam duivelen uitgeworpen? En in uw naam vele wonderlijke werken gedaan?” En dan zal ik hun verklaren: “Ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die zonde begaat”’ (Matteüs 7:22-23). Ik heb over de woorden van de Heer nagedacht, en ik ben een beetje in de war. Waarom zei de Heer dat degenen die in Zijn naam baden, predikten, duivels uitdreven en wonderbaarlijke werken deden niet alleen geen goedkeuring van de Heer kregen, maar dat de Heer hen zelfs werkers van ongerechtigheid heeft genoemd? Wat is hier aan de hand? Ik besef dat ik, net als die mensen, heb gereisd om in weer en wind het evangelie te verspreiden, enthousiast heb geïnvesteerd in de Heer, en een tiende van mijn verdiensten heb gegeven als tienden. Ik dacht dat ik daarmee Gods wil uitvoerde, en dat ik uiteindelijk de goedkeuring van de Heer zou krijgen. Maar nu ben ik niet meer zo zeker van die kwesties, en ik weet niet hoe ik de zaak moet bekijken.”

lees verder

Bijbeltekst van de dag – Waarom zal God een nieuwe naam hebben als Hij in de laatste dagen komt?

Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.

– Openbaring 3:12

Gedachten over het vers van vandaag …

lees verder

Dagboek van een Christen – Een onvergetelijke ontsnapping

Noot van de redactie: De reis van geloof in God die de christelijke Beibei ondernam was zwaar. Ze werd twee keer gearresteerd door de CCP-politie en moest verschillende keren het huis verlaten. Haar vreselijke ervaringen zijn opgetekend in haar dagboek, dat ons haar bewonderenswaardige inspanningen toont om haar religieuze vrijheid te verdedigen. Terwijl de CCP begint aan een nieuw rondje doelwitten voor arrestatie selecteren, begint zij aan een onvergetelijke ontsnapping …

lees verder

Christelijk dagboek: Hoe mijn werkrelatie is gevestigd

ik zo’n goede vriendin heb gevonden

Maandag 3 september 2018. Heldere hemel

Vandaag werk ik precies een maand in een schoonheidssalon. Toen ik net begonnen was, zorgde de baas ervoor dat een meisje, Xiao Jie genaamd, mij de kneepjes van het vak leerde. Ze had een heel blijmoedige persoonlijkheid en vertelde me alles, of het nu om privé aangelegenheden ging of om problemen die ze op haar werk was tegengekomen. We leerden elkaar vrij vlot kennen. Niet alleen door de hulp van Xiao Jie, maar ook door intensief te studeren, te trainen en te leren van de sterke eigenschappen van mijn collega’s, ontwikkelden mijn vaardigheden zich snel. Veel klanten begonnen naar mij persoonlijk te vragen. Om Xiao Jie te bedanken, kocht ik speciaal voor haar wat make-upproducten en kleren. We worden hechter en hechter, we nemen elkaar in vertrouwen wanneer we een probleem hebben en we zijn vriendinnen geworden die elkaar alles kunnen vertellen. Wat ben ik blij dat ik zo’n goede vriendin heb gevonden.

lees verder

Nederlandse christelijke muziek ‘Hem kennen is Gods laatste eis aan de mensheid’

Nederlandse christelijke muziek ‘Hem kennen is Gods laatste eis aan de mensheid’

Hem kennen is Gods laatste eis aan de mensheid
I
Het proces om Gods woord te leren kennen,
is God en Zijn werk leren kennen.
Visies kennen, betekent God in het vlees kennen,
Zijn menselijkheid, Gods woord en Zijn werk.

lees verder

Gebed voor hulp van God: mijn late stadium darmkanker is gemakkelijk genezen

Mijn naam is Liu Wen. Dit jaar word ik tachtig jaar oud; ik aanvaardde het werk van Almachtige God van de laatste dagen in 2006. Vanwege mijn leeftijd kon ik er niet van uitgaan om mijn plicht te vervullen, zoals de andere broeders en zusters, daarom wezen de kerkleiders mij de taak toe om als gastvrouw op te treden bij bijeenkomsten. Ik was heel blij dat ik een plicht had die ik kon vervullen, en vanaf toen bereidde ik de broeders en zusters een warm welkom in mijn huis. Wanneer de bijeenkomsten ook gehouden werden, nooit liet ik een klacht horen. Ik meende dus dat ik toegewijd was aan God en dat mijn handelingen zeker aanvaardbaar waren voor Hem. Maar toen een onderzoek uitwees dat ik leed aan darmkanker die zich al in een vergevorderd stadium bevond, deed ik wél mijn beklag bij God. Hierdoor aan de kaak gesteld zag ik dat mijn streven onjuist was.

lees verder

Christelijke film ‘Geloof in God’ (Nederlandse ondertiteling)

Christelijke film ‘Geloof in God’ (Nederlandse ondertiteling)

Yu Congguang is een evangelist. En terwijl hij probeert te ontkomen aan arrestatie door de Chinese politie, wordt hij gered door Zheng Xun, een medewerker van een lokale huiskerk. Daarna spreekt hij herhaaldelijk met Zheng Xun en anderen over wat geloof in God is, hoe te geloven om Gods instemming te verkrijgen en andere aspecten van de waarheid. Uiteindelijk zorgen deze waarheden voor het oplossen van langdurige verwarring en moeilijkheden bij Zheng Xun en de anderen, zodat zij in staat zijn om de werkelijke betekenis van geloof in God te onderkennen en hun hart te bevrijden.

uit ‘Online Bijbelstudie

Bijbeltekst van de dag – Waarom zal God een nieuwe naam hebben als Hij in de laatste dagen komt?

Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.

– Openbaring 3:12

lees verder