Pas op voor de zuurdesem van de farizeeën op het pad naar het hemelse koninkrijk

Noot van de redacteur: tweeduizend jaar geleden waren de Joodse burgers niet op hun hoede voor de zuurdesem van de farizeeën en werden ze misleid door hun ketterse denkfouten, en volgden ze hen dus in het weerstaan van de Heer Jezus, waardoor ze Gods redding verloren en Gods straf ontvingen. Hoe moeten we vandaag, op het cruciale moment van de terugkeer van de Heer Jezus, leren van de fouten uit het verleden en opletten voor de zuurdesem van de moderne farizeeën? Zuster Kemu heeft hier uit de eerste hand kennis van. Hoe behoedde zij zich voor de zuurdesem van de huidige farizeeën en verwelkomde ze de terugkeer van de Heer Jezus? Laten we samen haar verhaal lezen.

lees verder