Bijbelse profetieën over de wederkomst van Christus

De Heer Jezus

Bijbelteksten voor referentie:

Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag. Maar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht.
(LUKAS 17:24-25)


Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen.
(MATTHEÜS 24:44)


En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.
(1 TIMÓTHEÜS 3:16)


Noot van de redacteur: uit deze verzen kunnen we weten dat de Heer in de laatste dagen zal afdalen als de Zoon des mensen zoals de bliksem. Als het gaat om de bliksem, verwijst het naar een geweldig licht, het ware licht, en verwijst het ook naar Gods woord. Dat wil zeggen, wanneer de Heer naar de aarde komt om te uiten en te spreken in de laatste dagen, is wanneer het grote licht voortkomt. En dit toont ook aan dat het imminente werk van de teruggekeerde Heer Jezus zich snel als bliksem over de wereld zal verspreiden. Zoals ons bekend is, was het werk dat de Heer Jezus deed in het Tijdperk van Genade het werk van het zaaien van zaden, en wanneer Hij in de laatste dagen terugkomt, zal Hij het oogstwerk doen, dat is het werk om dit oude tijdperk te beëindigen. Dit werk zal in zeer korte tijd worden voltooid en zal niet gedurende tweeduizend jaar duren, zoals het werk in het Tijdperk van Genade. Dus, we moeten waakzaam zijn. Op het moment dat God het werk doet om het oude tijdperk in de laatste dagen te beëindigen, als we de terugkeer van de Heer willen verwelkomen en opgenomen willen worden in het koninkrijk van de hemel, is het uiterst cruciaal voor ons om de uitspraken en woorden van de teruggekeerde Heer te zoeken, dat is, de woorden van de Heilige Geest aan de kerken. Alleen door dit te doen kunnen we de voetafdrukken van God nauwlettend volgen en terugkeren naar God.

uit ‘Online Bijbelstudie

Relevante een mooie film: Christelijke film 2020 ‘Het mysterie van de goddelijkheid’ Het mysterie van de wederkomst van de Heer Jezus onthullen

Beveel u het laatste nieuws aan over de wederkomst van de Heer: wederkomst van Christus

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s