Christelijke documentaire | Het verschijnen en het werk van Almachtige God – aflevering 1

  • Christenen prijzen de Heer en kijken uit naar zijn terugkeer
  • Christenen lezen de woorden van de laatste Christus
  • Christenen lezen de woorden van de laatste Christus
  • Christenen lezen de woorden van de laatste Christus
  • Christenen lezen de aankondiging van de Heilige Geest
  • Christenen zingen lofzangen om de Heer te loven
  • Christenen verwelkomen de terugkeer van de Heer

Weet je dat? God is al in het geheim gekomen vóór de rampen om mensen te redden
In het stadium met de frequente rampen voelen veel mensen zich hulpeloos en raken in paniek. Ze verlangen meer ernaar om de Heer spoedig te verwelkomen. Maar hebben we ooit gedacht dat de profetieën over de komst van de Heer al vervuld zijn, maar waarom hebben we Hem nog niet verwelkomd? In feite is de Heer al in het geheim teruggekeerd en heeft Hij de woorden uitgedrukt om werk uit te voeren en om mensheid te redden. Wanneer je dit nieuws hebt gehoord, verras je misschien of twijfel je. Maar als we Christus willen verwelkomen, moeten we nederig zoeken en als armen van geest zijn. Omdat in de Bijbel staat: “Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen” (MATTHEÜS 5:3). Wil je de verschijning en het werk van God weten? Kijk naar de Christelijke documentaire | Het verschijnen en werk van Almachtige God: een geschiedenis van de geboorte en groei van De Kerk van Almachtige God – aflevering 1. Het zal jou antwoord vertellen.

Lees verder Christelijke documentaire | Het verschijnen en het werk van Almachtige God – aflevering 1