Wakker blijven! Verwelkom de komst van de Heer. Wees geen moderne Thomas!

De Heer Jezus zei tegen hem: “Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben” (JOHANNES 20:29).

Thomas zag de spijkers van de Heer


De vroegere Thomas loste zijn twijfels pas op toen hij persoonlijk de wonden van de spijkers van de Heer Jezus zag, maar toen hij dit zag en aan had geraakt, was het tijd voor hem om door de Heer te worden afgewezen en geëlimineerd. Vandaag de dag gebeuren de rampen overal. De profetieën van de komst van de Heer zijn zowat vervuld. De Heer is al vóór de rampen in het geheim teruggekeerd als de Mensenzoon en heeft al meer dan dertig jaar gesproken en gewerkt. Maar sommigen geloven dit nieuws niet. Ze willen persoonlijk zien dat de Heer op de wolk terugkomt, pas dan kunnen ze Hem geloven. Zijn ze geen moderne Thomas? Wanneer we persoonlijk zien dat de Heer openlijk op de wolk terugkeert, is Gods reddingswerk al klaar en zal God beginnen om de goeden te belonen en om de slechten te straffen. Als we pas op dit moment in Hem en Zijn terugkeer zullen geloven, is het al te laat en zullen we door God worden gestraft om te huilen!

Lees verder Wakker blijven! Verwelkom de komst van de Heer. Wees geen moderne Thomas!