Het mysterie van de komst van de Mensenzoon

Na de rampen zal de Heer op de wolken neerdalen, om de goeden te belonen en het kwade te straffen. ommigen horen nu over het nieuws dat de Heer al voor de rampen in het geheim is neergedaald, maar zij zijn niet bereid om deze getuigenis te onderzoeken en geloven dat zolang zij gewoon wachten op de Heer, totdat Hij rechtstreeks op de wolken neerdaalt, zij dan rechtstreeks het hemelse koninkrijk binnen kunnen gaan. Zijn dat werkelijk de feiten? In Openbaring staat het volgende voorspeld: “Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven” (Openbaring 1:7). Waarom zullen alle stammen over Hem weeklagen, als de Heer Jezus openlijk op de wolken is neergedaald? Het lukt veel mensen helaas niet om door Zijn werk van woorden de teruggekeerde Heer te herkennen. Daardoor behandelen zij de Heer als een gewoon mens en zijn zij daardoor zelfs in staat om Hem te veroordelen, te weerstaan en uiteindelijk verwerpen zij Hem. Wanneer zij Christus dan met hun eigen ogen op de wolken zien verschijnen, zullen zij op dat moment weten, dat zij de geheime terugkomst van de Heer Jezus hebben veroordeeld en zich tegen God hebben verzet. Zij zullen op dat moment diep berouw voelen, maar dan zal het te laat zijn. Dan is namelijk de tijd aangebroken, dat God het goede zal belonen en het kwade zal straffen.

Net zoals God zegt: “Veel mensen geven misschien niets om mijn woorden, maar toch wil ik iedere zogenaamde heilige die Jezus volgt vertellen dat als jullie met je eigen ogen Jezus vanuit de hemel zien neerdalen op een witte wolk dit de openbare verschijning van de zon der rechtvaardigheid zal zijn. Misschien is dat een tijd voor je van veel sensatie. Toch moet je weten dat het moment waarop jij getuige bent van de afdaling van Jezus vanuit de hemel ook de tijd is waarin jij naar de hel afdaalt om gestraft te worden. Het zal het einde van Gods managementplan inluiden, en het zal de tijd zijn waarin God de goeden beloont en de slechten straft. Want het oordeel van God zal voorbij zijn voordat de mens de tekenen ziet, als er alleen uitdrukking van de waarheid is.

Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij tijdens Gods geheime werk, zo spoedig mogelijk de voetstappen van God ontdekken en in staat zijn om de teruggekeerde Heer te verwelkomen?

Toen Hij sprak over de terugkeer van de Heer, De Heer Jezus zei: “Ook jullie moeten klaarstaan, want de ​Mensenzoon​ komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht” (Lucas 12:40). “Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de ​Mensenzoon​ verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden” (Lucas 17:24-25). Deze profetieën maken melding van “de Mensenzoon komt” of “de Mensenzoon verschijnt”, dus wat wordt er precies bedoeld met “de Mensenzoon verschijnt”? Op welke wijze zal de Heer Jezus terugkeren? In deze korte film wordt de waarheid onthuld.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s