De ware betekenis van “opgenomen worden” in de Bijbel.

Nu de rampen steeds groter worden, zitten veel mensen in een benarde situatie waardoor het leven moeilijk is en vele christenen wanhopig verlangen naar de terugkeer van de Heer om opgenomen te worden in het hemelse koninkrijk. De voortekenen met betrekking tot de terugkeer van de Heer zijn verschenen; de Heer is al teruggekeerd, maar waarom zijn wij dan nog niet opgenomen in het koninkrijk der hemelen?

Als we de Bijbel bestuderen, kunnen we ontdekken dat de plaats wat de Heer voor ons heeft voorbereid, op aarde is. Kijk maar eens naar de volgende Bijbeltekst: “Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde” (Mattheüs 6: 9-10). “[…] Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn (Openbaring 21:2-3). “[…] De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.’” (Openbaring 11: 15).

Deze Bijbelteksten laten duidelijk zien, dat de tabernakel van God in de wereld is. “Laat uw koninkrijk komen” “De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden” Deze Bijbelteksten vormen de grondslag om aan te geven dat het koninkrijk van God op aarde is. Is ons verlangen om opgenomen te kunnen worden in de hemel niet in strijd met de wil van God?

Sommige broeders en zusters vragen dan misschien: Wat is dan de ware betekenis van “opgenomen worden” in de Bijbel?

Lees het artikel in maar 5 minuten en je zal het antwoord ontdekken en de Heer zo snel mogelijk kunnen begroeten.

Artikel link: Wat is de betekenis van opname in de Bijbel?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s