Bijbeltekst van de dag – Het oordeel in de laatste dagen scheidt elk naar zijn soort

Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen.

– Psalm 1:5


Gedachten over het vers van vandaag …

Uit dit vers kunnen we het tafereel van Gods oordeel in de laatste dagen zien. God drukt de waarheid uit om het werk van het oordeel in de laatste dagen te doen, en dit is de tijd waarin Hij alle dingen in de schepping classificeert volgens hun soort. Door de uitdrukking van de waarheid, onthult en elimineert Hij slechte mensen, wiens menselijkheid bijzonder slecht is, die van vuil houden, van het kwaad houden, de waarheid verafschuwen en haten. God is rechtvaardig en heilig en dat geldt ook voor zijn koninkrijk, dus Hij staat niet toe dat vuile mensen Zijn koninkrijk binnengaan. Alleen degenen die echt in God geloven, die van de waarheid houden, de waarheid accepteren en die Gods stem kunnen herkennen, kunnen worden gezuiverd in Gods oordeelswerk en door God in Zijn koninkrijk en prachtige bestemming worden gebracht. Dus zijn we hiervan verlicht: als gelovigen in God moeten we de waarheid aanvaarden, de waarheid gehoorzamen en Gods werk van het oordeel en kastijding in de laatste dagen aanvaarden. Dit is van het grootste belang voor ons om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan. Net zoals God zegt, “De laatste dagen zijn al aangebroken. Alle dingen in de schepping zullen worden geclassificeerd naar soort en ingedeeld in verschillende categorieën op basis van hun aard. Dit is het moment waarop God de uitkomst van de mensheid en haar bestemming onthult. Als mensen geen tuchtiging en oordeel ondergaan, kan hun ongehoorzaamheid en ongerechtigheid niet aan het licht gebracht worden. Alleen door tuchtiging en oordeel kan de uitkomst van de hele schepping geopenbaard worden. De mens toont zijn ware aard pas wanneer hij wordt getuchtigd en geoordeeld. Het kwaad zal bij het kwaad worden geplaatst, het goede bij het goede, en de gehele mensheid zal naar soort worden ingedeeld. Door tuchtiging en oordeel zal de uitkomst van de hele schepping worden geopenbaard, opdat de kwaden gestraft kunnen worden en de goeden beloond en alle mensen onderworpen worden aan de heerschappij van God. Al dit werk moet bereikt worden door rechtvaardige tuchtiging en oordeel. Omdat de verdorvenheid van de mens een hoogtepunt heeft bereikt en zijn ongehoorzaamheid buitengewoon buitensporig is geworden, kan alleen Gods rechtvaardige gezindheid, die hoofdzakelijk bestaat uit tuchtiging en oordeel en die in de laatste dagen wordt geopenbaard, de mens volledig transformeren en compleet maken. Alleen deze gezindheid kan het kwaad blootleggen en zo alle onrechtvaardigen zwaar straffen.

uit ‘Online Bijbelstudie


Misschien vind je leuk: Christelijke film ‘Overwinningslied’ clip5 – Waarom de Heer terugkeert om het oordeelswerk te doen in de laatste dagen