Een speciale fototentoonstelling neemt je mee om de verschijning en het werk van God in de laatste dagen te leren kennen.

Tweeduizend jaar geleden, beloofde de Heer Jezus het volgende: “Ziet, Ik kom haastelijk” (OPENBARING 22:7). In de laatste dagen verlangen veel mensen naar de terugkomst van de Heer Jezus op de wolken, terwijl de Heer al in het geheim is teruggekeerd onder de mensen. Hij is de geïncarneerde Almachtige God. Hij heeft het werk van het oordeel en de tuchtiging uitgedrukt. Onder de bewatering en de voorziening van Gods woorden hebben Gods uitverkorenen het werk van oordeel, tuchtiging, beproeving en loutering ervaren en hebben ze de ware kennis over de essentie van de verdorvenheid van de mensheid en de rechtvaardige gezindheid van God verkregen. Ze hebben zich echt bekeerd en zijn veranderd. Vanaf dat moment leven de mensen niet langer in een staat van overdag zondigen en ’s avonds weer belijden. Om meer mensen over de verschijning en het werk van de Heer te laten weten, heeft de Kerk van Almachtige God via de fototentoonstelling over de verschijning van Almachtige God, de oorsprong van de Kerk van Almachtige God en de getuigenis van christenen over zes stappen beproevingen verteld. Er is rijke inhoud in de fototentoonstelling. Blijf kijken!

Lees verder Een speciale fototentoonstelling neemt je mee om de verschijning en het werk van God in de laatste dagen te leren kennen.