Bijbeltekst van de dag – Gods werk om iedereen volgens zijn eigen soort te plaatsen gedurende de laatste dagen

Gedachten over het vers van vandaag …

We begrijpen uit dit vers dat God de goddelozen uit de rechtvaardigen zal scheiden in de laatste dagen.

De Bijbel zegt: “En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn” (OPENBARING 22:12). We kunnen het niet helpen te vragen: hoe zal de Heer zulk werk doen als Hij terugkomt?

Lees verder Bijbeltekst van de dag – Gods werk om iedereen volgens zijn eigen soort te plaatsen gedurende de laatste dagen