Hoe herenigde ik met de Heer?

Bespreek online
  • Het nieuwe licht: Het blijkt dat de Heer is vleesgeworden als de Mensenzoon om te verschijnen en te werken In de Bijbel staat: “Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen” (OPENBARING 1:7).

Dus volgens dit vers dacht ik dat de Heer openlijk op een wolk zal verschijnen. Toen een vriend me vertelde dat de Heer al teruggekeerd is, dat Hij de vleesgeworden Almachtige God is, kan ik dit feit niet accepteren. Ik dacht dat de Heer op de wolk terug zal komen. Hoe kunnen jullie zeggen dat de Heer al teruggekeerd is? Later communiceerde mijn vriend vaak met mij en las ze de woorden van de Heer Jezus voor mij: “‘Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen’ (MATTHEÜS 24:27). ‘Gij dan, zijt ook bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen’ (LUKAS 12:40). De woorden van de Heer hebben het over ‘de Mensenzoon’ of ‘de Mensenzoon komt’. Deze frase ‘de Mensenzoon’ verwijst naar Degene die uit een mens is geboren en gewone menselijkheid bezit. Dus de Geest kan niet de Mensenzoon worden genoemd. Bijvoorbeeld, omdat Jehova God Geest is, kan Hij niet ‘de Mensenzoon’ worden genoemd. Ook engelen zijn spirituele wezens, dus zij kunnen niet de Mensenzoon worden genoemd. De geïncarneerde Heer Jezus werd ‘de Mensenzoon’ en ‘Christus’ genoemd, want Hij was het geïncarneerde vlees van Gods Geest en werd zo een gewoon en normaal mens, die leefde in het gezelschap van ander mensen. Dus toen de Heer Jezus zei ‘de Mensenzoon’ en ‘de Mensenzoon komt’, verwees Hij naar de komst van God door incarnatie in de laatste dagen.” Op dat moment dacht ik wat ze zei overeenstemming is met het woord van de Heer. Dan wordt mijn hart beetje bij beetje geopend. Ik wil het ook verder zoeken en onderzoeken.

Lees verder Hoe herenigde ik met de Heer?