‘Het Mysterie van de Goddelijkheid: Het vervolg’ Clip 2 – Hoe wij de vleesgeworden God moeten begrijpen

Denk aan geschiedenis waarom vroegere hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeërs de Heer Jezus knettergek weerstaan, veroordeelden en belasteren toen ze al zagen dat Zijn woordt gezag en kracht heeft. Zelfs zeiden ze: “Is dat niet de Nazarener, de zoon van een timmerman?” De reden is dat ze niet kenden wat de incarnatie is en de Heer Jezus de vleesgeworden God is. Wat is de incarnatie? Hoe kunnen we de vleesgeworden God kennen? Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid: het vervolg’ Clip 2 – Hoe wij de vleesgeworden God moeten begrijpen, zal ons leiden om de waarheid in dit opzicht te begrijpen.

Lees verder ‘Het Mysterie van de Goddelijkheid: Het vervolg’ Clip 2 – Hoe wij de vleesgeworden God moeten begrijpen