Welke benadering moet je kiezen wanneer de Heer terugkomt? Luister maar naar Gods waarschuwende woorden voor de mensheid?

De Heer Jezus zei: “Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden” (Mattheüs 7:7).

Lees verder Welke benadering moet je kiezen wanneer de Heer terugkomt? Luister maar naar Gods waarschuwende woorden voor de mensheid?