De laatste rustplaats die God voor de mens heeft bereid is op aarde – verlang jij nog steeds naar de opname in de hemel?

“Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn” (Openbaring 21:3).

Lees verder De laatste rustplaats die God voor de mens heeft bereid is op aarde – verlang jij nog steeds naar de opname in de hemel?