Ik verwelkom de Heer op deze manier

“De Heer ontmoeten is de grootste hoop van alle gelovigen. Door de genade van de Heer heb ik de wederkomst van de Heer verwelkomd en ben ik vol dankbaarheid jegens Hem …” Het is nacht en het heldere maanlicht valt door het raam mijn kamer binnen. Onder het zachte licht van haar lamp is Amy bezig snel haar ervaring van het verwelkomen van de wederkomst van de Heer uit te typen. Denkend aan Gods liefde en redding voor haar, staat Amy op en wandelt zachtjes naar het raam, laat haar blik rusten op de volle maan en denkt terug aan het verleden …

Lees verder Ik verwelkom de Heer op deze manier

Hoe kunnen we ‘worden opgenomen’?

Vandaag zullen we met iedereen naar de weg van de opname zoeken. De Heer Jezus zei: “Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen” (Johannes 16: 12-13). En Openbaring 3:20 wordt ook vaak voorspeld: “Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij

Lees verder Hoe kunnen we ‘worden opgenomen’?

Wat moeten we dan doen als het leven wordt bedreigd door gebrek aan voedsel?

Door het voortdurend voorkomen van plagen, overstromingen, sprinkhanen en andere rampen, worden veel landen en regio’s met hongersnood geconfronteerd, wat moeten we dan doen als het leven wordt bedreigd door gebrek aan voedsel?

Lees verder Wat moeten we dan doen als het leven wordt bedreigd door gebrek aan voedsel?

‘Het Mysterie van de Goddelijkheid: Het vervolg’ Clip 2 – Hoe wij de vleesgeworden God moeten begrijpen

Denk aan geschiedenis waarom vroegere hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeërs de Heer Jezus knettergek weerstaan, veroordeelden en belasteren toen ze al zagen dat Zijn woordt gezag en kracht heeft. Zelfs zeiden ze: “Is dat niet de Nazarener, de zoon van een timmerman?” De reden is dat ze niet kenden wat de incarnatie is en de Heer Jezus de vleesgeworden God is. Wat is de incarnatie? Hoe kunnen we de vleesgeworden God kennen? Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid: het vervolg’ Clip 2 – Hoe wij de vleesgeworden God moeten begrijpen, zal ons leiden om de waarheid in dit opzicht te begrijpen.

Lees verder ‘Het Mysterie van de Goddelijkheid: Het vervolg’ Clip 2 – Hoe wij de vleesgeworden God moeten begrijpen

Trek je niet terug wanneer je moeilijkheden tegenkomt, kijk met je hart op naar God, God zal je leiden!

Wanneer wij te midden van onze levensreis verkeren, voelen we ons verward en dwalend, waardoor wij het licht niet meer kunnen zien. Wanneer wij gevangen zitten in een dilemma en door onze geestelijke gestalte geen sprankje hoop meer zien; Vergeet dan niet dat van onze situatie af weet God en kent onze situatie waarmee wij worden geconfronteerd. Zolang wij ons hart richten op God, zal God ons vertrouwen geven en ons leiden om voorwaarts te gaan, zodat wij Gods liefde en bescherming zullen ervaren. Zo zullen wij stapsgewijs Gods daden!

Lees verder Trek je niet terug wanneer je moeilijkheden tegenkomt, kijk met je hart op naar God, God zal je leiden!

Wat betekent het om “eeuwige redding te bereiken”?

Onze zonden zijn vergeven door het geloof in de Heer Jezus, maar omdat onze satanische verdorven gezindheid in ons nog steeds niet volledig is opgelost, zondigen wij hierdoor nog vaak en verzetten ons tegen God. Eenmaal gered worden betekent dus niet dat wij voor altijd worden gered; dus hoe kunnen wij dan “eeuwige redding bereiken”?

Lees verder Wat betekent het om “eeuwige redding te bereiken”?