Kunnen wij echt in een oogwenk veranderen en in het hemels koninkrijk worden opgenomen als de Heer Jezus terugkomt?

Gelovigen bidden dat de Heer terugkeert en opgenomen wordt

Degenen die echt in de Heer Jezus geloven, weten allemaal dat de Heer Jezus ooit heeft geprofeteerd dat Hij eens terug zou komen. Dit is een onweerlegbaar feit. Velen denken dat zolang wij echt in de Heer Jezus geloven, ons beeld in een oogwenk zal veranderen en wij Hem in de lucht zullen ontmoeten en worden opgenomen als de Heer Jezus terugkomt. Is onze opvatting in overeenstemming met de wil van God?
Hoe kan Gods rechtvaardigheid echter worden getoont als degenen die maar blijven zondigen, zich vaak verzetten tegen God en geloven in dwaasheid; toch ‘zomaar’ worden opgenomen in het hemels koninkrijk?!

Lees verder Kunnen wij echt in een oogwenk veranderen en in het hemels koninkrijk worden opgenomen als de Heer Jezus terugkomt?

Dutch gospel movie ‘opname in gevaar’

Tekenen van de eindtijd zijn al verschenen voor onze ogen. De epidemie is weer uitgebroken. Sommige plaatsen zijn weer gesloten. Elke dag kan ik zien uit het nieuws dat het aantal mensen die besmet met virus toeneemt. Om deze reden verlangen broeders en zusters hevig naar dat de Heer terugkeert om hen op te nemen in de lucht om de Heer te ontmoeten. Dan kunnen ze aan het lijden van rampen ontsnappen. Maar weet je hoe we kunnen worden opgenomen? Is het echt als we ons voorstelden dat iemand wordt opgenomen van aarde naar de lucht? Laten we samen naar de Christelijke film ‘opname in gevaar’ De ervaring van een ouderling te worden opgenomen voor Gods troon. Het zal ons leiden om de ware betekenis van ‘worden opgenomen’ te begrijpen en jou helpen om voor de troon te worden opgenomen in het jaar 2020.

Lees verder Dutch gospel movie ‘opname in gevaar’

De verwarring van christenen. Rampen komen vaak voor, waarom zijn wij dan nog niet vóór de rampen opgenomen?

Gelovigen in de ramp bidden om de terugkeer van de Heer

Rampen komen vaak voor, waarom zijn wij dan nog niet vóór de rampen opgenomen?

Er gebeuren wereldwijd vele rampen. Veel broeders en zusters denken dat het teken met betrekking tot de terugkomst van de Heer in vervulling is gegaan en dat de Heer dus ook ieder moment zou moeten terugkeren. Wat echter verwarrend is, zijn de steeds groter wordende rampen. Waarom zijn wij niet vóór deze rampen opgenomen? Broeders en zusters; wat vindt u van deze vraag?

Lees verder De verwarring van christenen. Rampen komen vaak voor, waarom zijn wij dan nog niet vóór de rampen opgenomen?

De laatste rustplaats die God voor de mens heeft bereid is op aarde – verlang jij nog steeds naar de opname in de hemel?

“Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn” (Openbaring 21:3).

Lees verder De laatste rustplaats die God voor de mens heeft bereid is op aarde – verlang jij nog steeds naar de opname in de hemel?

Hoe kunnen we ‘worden opgenomen’?

Vandaag zullen we met iedereen naar de weg van de opname zoeken. De Heer Jezus zei: “Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen” (Johannes 16: 12-13). En Openbaring 3:20 wordt ook vaak voorspeld: “Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij

Lees verder Hoe kunnen we ‘worden opgenomen’?

De ware betekenis van “opgenomen worden” in de Bijbel.

Nu de rampen steeds groter worden, zitten veel mensen in een benarde situatie waardoor het leven moeilijk is en vele christenen wanhopig verlangen naar de terugkeer van de Heer om opgenomen te worden in het hemelse koninkrijk. De voortekenen met betrekking tot de terugkeer van de Heer zijn verschenen; de Heer is al teruggekeerd, maar waarom zijn wij dan nog niet opgenomen in het koninkrijk der hemelen?

Lees verder De ware betekenis van “opgenomen worden” in de Bijbel.

Wil je het pad van de opname voor de rampen weten?

Veel broeders en zusters verlangen ernaar dat de Heer spoedig terug zal komen en ons voor de grote rampen op zal nemen in het hemels koninkrijk. Maar nu de rampen groter en groter worden, zijn de voortekenen met betrekking tot de terugkomst van de Heer al verschenen. Veel mensen hebben het gevoel gekregen dat de Heer al is teruggekeerd, maar waarom hebben ze de Heer tot nu toe dan nog niet verwelkomd? Hoe kunnen we vóór de rampen worden opgenomen?

Lees verder Wil je het pad van de opname voor de rampen weten?

Wat is de betekenis van opname in de Bijbel?

Bijbelverzen ter referentie:

En rond middernacht werd er geroepen: ‘Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten.’ Dat wekte de meisjes en ze brachten hun ​olielampen​ in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze ​lampen​ gaan al uit.” De wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.” Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd” (Mat. 25:6-10).

lees verder