De waarheid kan de richting en het doel wijzen hoe als mens te leven

In Psalm van de Bijbel staat: “Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad” (Psalm 119:105). Gods woord is de waarheid en wijst de richting waarop we vooruit moeten gaan. Net zoals in het Tijdperk van de Wet, was de mensheid in die tijd nog maar pas geborenen. Ze wisten niet hoe ze met mensen om moesten gaan of hoe ze God moesten aanbidden. God vaardigde wetten en geboden uit, zoals: geen afgoden te vereren, hun vader en moeder te eren, geen mensen te vermoorden, geen overspel te plegen, niet te stelen enz. Alle woorden die God beval zijn de waarheid. Deze waarheid laat mensen begrijpen wat zonde is, wat rechtvaartigheid is en hoe we God moeten aanbidden. Sindsdien hebben mensen principes geïmplementeerd in alle aspecten van het omgaan met en handelen met mensen. Alleen door deze geboden en wetten te volgen, kunnen we door God worden geprezen en gezegend, en niet door God worden veroordeeld.

Lees verder De waarheid kan de richting en het doel wijzen hoe als mens te leven