De opname van de gelovigen: De ware betekenis ervan

Chen Li liep na een bijeenkomst naar huis en dacht na over wat zuster Wang haar zojuist had gezegd over dat de Heer Jezus al was wedergekeerd en haar had gevraagd die middag naar haar huis te komen om naar een preek te luisteren. Toen ze nadacht over wat zuster Wang had gezegd, vroeg ze zichzelf onwillekeurig af: “De Heer Jezus deed ons een belofte: ‘Ik ga heen om een plaats voor jullie te bereiden. Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben’ (Joh. 14:2–3). Hij keerde terug naar de hemel op een witte wolk, de plek die Hij voor ons bereid moet dus in de hemel zijn, en wanneer de Heer wederkeert zal Hij ons rechtstreeks opnemen in het koninkrijk van de hemel. Daarnaast vertellen ook voorgangers en ouderlingen vaak dat wanneer Hij wederkeert we zullen worden opgenomen om de Heer te ontmoeten – we zullen met Hem samen zijn. Als de Heer Jezus al zou zijn wedergekeerd zouden we reeds door Hem moeten zijn opgenomen, waarom zijn we dus nog steeds allemaal op aarde?” Bij deze gedachte fronste Chen Li haar wenkbrauwen. Twijfel tekende zich af op haar gezicht.

Precies op dat moment tikte iemand achter Chen Li haar plotseling op de schouder. Ze keek om en zag haar goede vriendin Han Meihua – ze hadden elkaar jarenlang niet gezien. Chen Li schoot te binnen dat Han Meihua altijd aan het rondreizen was om te preken en dat ze een behoorlijk zuiver begrip van de Bijbel had. Wanneer ze de Schrift las kwam ze vaak tot nieuwe verlichting en nieuw begrip. Ze realiseerde zich dat deze gelegenheid door de Heer was gecreëerd en haastte zich dus haar dilemma te delen en nodigde Han Meihua bij haar thuis uit.

lees verder

Kunnen christenen het hemelse koninkrijk binnengaan nadat ze gered zijn?

Vraag: In de Bijbel staat: “Als uw ​hart​ gelooft, zult u ​rechtvaardig​ worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered” (Romeinen 10:10). We zijn al gered door ons geloof in Jezus. En wie eenmaal is gered, is eeuwig gered.Als de Heer komt, zullen we absoluut het hemelse koninkrijk binnen mogen gaan!

En wie eenmaal is gered, is eeuwig gered?

Antwoord: 

lees verder

Waarom bidden? Zal God naar mijn gebed luisteren?

Hallo broeders en zusters van Spiritual Q&A,

Goeiedag! Niet lang geleden predikte mijn oudere zuster het evangelie van de Heer Jezus voor me. Nadat ik me bij de kerk had gevoegd, kreeg ik van mijn oudere zuster te horen dat we elke dag tot God moeten bidden. Ik was toen verward: waarom moeten we elke dag tot God bidden? Luistert God naar mijn gebeden? Zouden jullie deze vragen voor me willen toelichten?

Met vriendelijke groet,

Lin Li

10 juni 2018

Zuster Lin Li:

Lees verder

Dit is de waarheid in de praktijk brengen

In het verleden werd ik aan een zuster gekoppeld om aan een aantal plichten te vervullen. Omdat ik arrogant was en verwaand, en omdat ik de waarheid niet zocht, had ik tegenover deze zuster een aantal vooroordelen die ik altijd voor mezelf hield en niet openlijk met haar besprak. Toen onze wegen scheidden, was ik nog niet in de waarheid van een harmonieuze werkrelatie met haar getreden. Later regelde de kerk dat ik met een andere zuster zou werken en ik nam me tegenover God voor: van nu af aan zal ik de paden van de mislukking niet bewandelen. Ik heb mijn les geleerd, en ditmaal zal ik vast een meer open communicatie met deze zuster hebben en een harmonieuze werkrelatie bereiken.

Lees verder

Hoe kunnen we de schaduw van de echtelijke ontrouw ontlopen?

Hallo, broeders en zusters van Spiritual Q&A:

Ik ben twintig jaar getrouwd. Ik dacht dat mijn man en ik aan elkaar toegewijd waren. Maar onverwachts had mijn man een affaire. Ik voel me erg van streek en ik weet niet hoe ik ermee moet omgaan. Ik wil graag vragen: waarom is echtelijke genegenheid zo breekbaar? Hoe kan ik aan de angst ontsnappen?

Met vriendelijke groet

Moyan

Lees verder

Nederlandse film 2019 ‘De zon gaat nooit onder voor integriteit’

Wang Xinyu en haar man hebben een kledingwinkel, en hoewel ze hun zaak aanvankelijk integer en gewetensvol proberen te drijven, verdienen ze niet veel geld en is hun leven erg zwaar. Maar als ze zien hoe anderen die met leugens en bedrog zakendoen auto’s en huizen kopen en een luxe leven leiden, besluiten ze dat ze niet willen achterblijven. Op advies van hun beroepsgenoten volgen ze de maatschappelijke trend en beginnen ze zaken te doen met behulp van leugens en bedrog. Hoewel ze wat geld verdienen, hebben ze enkele jaren later vaak last van hun geweten en voelen ze een leegte in hun hart.

Lees verder

‘Kind, kom terug naar huis’ God redde me van videogames

‘Kind, kom terug naar huis’ God redde me van videogames (Nederlandse film) – Gameverslaving Li Xinguang zit in de bovenbouw van de middelbare school. Hij was van kinds af aan al een verstandige en welgemanierde jongen. Zijn ouders en docenten waren erg op hem gesteld. Toen hij naar de middelbare school ging, raakte hij in de ban van computergames op internet. Hij spijbelde vaak om naar het internetcafé te gaan. Z’n ouders deden alles om hem te helpen van z’n internetverslaving af te komen. Helaas werd Li Xinguangs verslaving alleen maar erger. Hij werd moedeloos en begon langzaam te ontaarden. …

Lees verder