Zijn alle woorden in de Bijbel geïnspireerd door God?

Hallo, broeders en zusters van Spiritual Q&A:

Ik ben de laatste tijd verward over iets, en ik wil graag om jullie hulp verzoeken. Ik geloof al tientallen jaren in de Heer en ik heb altijd gedacht dat de Bijbel door God werd geïnspireerd. Maar de laatste tijd, terwijl ik de Schriften aan het lezen was, was ik verrast dat de gegevens in de Bijbel niet consistent zijn. Bijvoorbeeld: in de Bijbelse beschrijvingen over de drie verloocheningen van de Heer door Petrus, zegt Matteüs 26:34: “Jezus antwoordde hem: ‘Ik verzeker je: deze nacht zul je, nog voor de haan gekraaid heeft, mij driemaal verloochenen.’” Maar in Marcus 14:30 staat: “Jezus​ antwoordde: ‘Ik verzeker je: juist jij zult me vannacht, nog voor de haan tweemaal gekraaid heeft, driemaal verloochenen.’” Hoewel beide passages de verloochening door Petrus betreffen, zegt de ene dat Petrus de Heer drie keer zal verloochenen voordat de haan kraait, terwijl de ander zegt voordat de haan tweemaal kraait. Er is dus een duidelijke inconsistentie in de tijd. Zo vermeldt het Oude Testament ook dat David in Israël een volkstelling uitvoert. In 2 Samuel 24:1 staat geschreven: “Opnieuw ontstak de HEER in toorn tegen Israël. Hij zette ​David​ tegen het volk op met de woorden: ‘Ga in Israël en Juda een volkstelling houden.’” Maar in 1 Kronieken 21:1 staat dan weer: “Satan​ keerde zich tegen Israël en zette ​David​ ertoe aan in Israël een volkstelling te houden.” Beide passages verwijzen naar de volkstelling die David liet uitvoeren in Israël, maar de ene stelt dat het Jehova was die David tot de volkstelling zette, terwijl de andere zegt dat het Satan was die David tot de volkstelling aanspoorde. Beide zijn volledig tegengesteld in betekenis. Ik was geschokt toen ik dat ontdekte. Waarom zou de Bijbel tegengestelde verwijzingen bevatten naar dezelfde gebeurtenis, zelfs in de mate dat deze verwijzingen elkaar rechtstreeks zouden tegenspreken? Als al de woorden in de Bijbel werden geïnspireerd door God, dan zou er zelfs niet de minste fout mogen zijn! Ik ben benieuwd om te horen wat jullie meningen over deze vraag zijn? Ik hoop dat mijn broeders en zusters van Spiritual Q&A kunnen helpen om mijn verwarring op te lossen!

Liu Xun

3 mei 2018

lees verder

Bijbeltekst van de dag – Weet je het? Alleen God kan ons redden van pijn

De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, koph Hij verlost de verbrijzelden van geest.

– Psalmen 34:19

Gedachten over het vers van vandaag …

Uit dit vers kunnen we zien dat God ons in moeilijkheden genadig is en dat alleen God ons kan redden van pijn. Omdat we leven onder het domein van Satan en worden geteisterd en gekweld door het, voelen we verdriet en pijn in onze harten. Alleen God heeft genade met ons en kan ons redden. In ons werkelijke leven, leven we een vermoeiend leven vanwege onbeduidende familiezaken, stress op het werk, complexe interpersoonlijke relaties met onze familie en vrienden, en meer. En we leven ook in zonde door te klauteren naar roem en winst. Dit verontrust niet alleen onszelf maar brengt ook pijn naar anderen. Alleen als we voor God komen, kunnen we de kans krijgen om los te breken van de banden van zonde en al het leed van het vlees en zo een vrij en ontspannend leven leiden.

lees verder

Zijn alle woorden in de Bijbel de woorden van God?

Vraag 24: Religieuze dominees en ouderlingen houden vast aan de woorden van Paulus in de Bijbel: “De gehele schrift is geïnspireerd door God” (2 Tim. 3:16). Zij geloven dat alles in de Bijbel Gods woorden is. Maar je zegt dat de Bijbel niet helemaal uit de woorden van God bestaat, dus hoe zit dit nou?

Zijn alle woorden in de Bijbel de woorden van God?

Antwoord:

Lees meer:

Het verschil tussen gered worden en volledige verlossing verkrijgen

Wanneer we het hebben over het verschil tussen gered worden en volledige verlossing bereiken, zijn er wellicht broeders en zusters die zullen zeggen: “Is er wel een verschil tussen gered worden en volledige verlossing bereiken? Betekent gered worden niet dat je volledige verlossing bereikt? Als we zijn gered door ons geloof in de Heer Jezus, hebben we dan niet de volledige verlossing bereikt? Als de Heer komt, worden wij onmiddellijk opgenomen in de hemel.” Maar is het werkelijk zo eenvoudig? We zouden er goed aan doen om dit verder te onderzoeken en bespreken.

Lees verder