Kunnen christenen het hemelse koninkrijk binnengaan nadat ze gered zijn?

Vraag: In de Bijbel staat: “Als uw ​hart​ gelooft, zult u ​rechtvaardig​ worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered” (Romeinen 10:10). We zijn al gered door ons geloof in Jezus. En wie eenmaal is gered, is eeuwig gered.Als de Heer komt, zullen we absoluut het hemelse koninkrijk binnen mogen gaan!

En wie eenmaal is gered, is eeuwig gered?

Antwoord: 

“Als we gered zijn, zijn we voor eeuwig gered en kunnen we het hemelse koninkrijk binnengaan,” is de opvatting en de fantasie van de mens. Maar dit komt totaal niet overeen met Gods woorden. De Heer Jezus heeft nooit gezegd dat mensen het hemelse koninkrijk konden binnengaan door alleen maar gered te zijn door het geloof. De Heer Jezus zei dat alleen zij die de wil van de hemelse Vader volbrengen, het hemelse koninkrijk kunnen binnengaan. Alleen de woorden van de Heer Jezus hebben gezag en zijn de waarheid. Opvattingen en fantasieën van de mens zijn niet de waarheid. Het zijn niet de normen op basis waarvan je het hemelse koninkrijk mag binnengaan. We hebben het gehad over de “redding door het geloof.” Die “redding” slaat alleen op de vergeving van je zonden, dus niet op veroordeeld worden of de doodstraf krijgen vanwege de wet. Het houdt niet in dat iemand die is “gered”, Gods weg kan volgen, bevrijd is van zonde en heilig is geworden. En het houdt zeker niet in dat hij het hemelse koninkrijk kan binnengaan. We zijn dankzij het geloof van de zonde vergeven, maar onze zonden blijven. We kunnen nog steeds vaak zondigen en ons verzetten tegen God. We zitten in een constante cyclus van zondigen en onze zonden belijden. Hoe kunnen zulke mensen het hemelse koninkrijk binnengaan? In de Bijbel staat dat want zonder heiliging niemand de Heer zal zien.” Als je zegt dat veelvuldige zondaars het hemelse koninkrijk kunnen binnengaan, dan is dat feitelijk onjuist. Durf je te zeggen dat die onreine en verdorven mensen, die veelvuldige zondaars, in het hemelse koninkrijk wonen? Heb je ooit een onrein en kwaad persoon in het hemelse koninkrijk gezien? De Heer is rechtvaardig en heilig. Zou de Heer veelvuldige zondaars het hemelse koninkrijk binnen laten gaan? De Heer Jezus heeft gezegd: “Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een ​slaaf​ van de ​zonde. Nu blijft een ​slaaf​ niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig” (Johannes 8:34-35). Zo zien we dat degenen die zich niet hebben bevrijd van hun zonde en niet heilig zijn geworden, niet het hemelse koninkrijk kunnen binnengaan. Als het waar is wat jij zegt en dat degene die gered wordt door het geloof het hemelse koninkrijk kan binnengaan, waarom zei de Heer Jezus dan: “Niet iedereen die ‘Heer, ​Heer’ tegen mij zegt, zal het ​koninkrijk van de hemel​ binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader”? Waarom zei Hij dat Hij de bokken van de schapen zou scheiden en het graan van het onkruid? Dan kan “Zij die gered zijn door het geloof zullen het hemelse koninkrijk mogen binnengaan” niet waar zijn. Dat idee wordt direct tegengesproken door de woorden van de Heer Jezus.

uit ‘Online Bijbelstudie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s