Een vraag en antwoord over de Bijbel: Zijn er geen woorden van God buiten de Bijbel

Vraag 1: Ik bestudeer de Bijbel al ruim 20 jaar. Ik kan er zeker van zijn dat er buiten de Bijbel geen woord van God is. Al Gods woorden staan in de Bijbel. Alles wat de Bijbel overtreedt of verder gaat dan de Bijbel is ketterij en bedrieglijk!

Antwoord: “Er is geen woord van God buiten de Bijbel, alles wat verder gaat dan de Bijbel is ketterij.” Mensen die de Bijbel begrijpen, kennen allemaal het proces waardoor de Bijbel is gevormd. Vanwege de discussies en omissies van de toenmalige schrijvers, werd een deel van Gods woord dat door profeten werd overgebracht, niet in het Oude Testament vastgelegd. Dit is een openlijk geaccepteerd feit. Hoe kun je dan zeggen dat Gods werk en woord niet buiten de Bijbel bestaan? Zijn de weggelaten profetieën van de profeten niet het woord van God? Zelfs in het Nieuwe Testament heeft de Heer Jezus meer gezegd dan alleen die woorden. Joh. 21:25 zegt: “Jezus heeft nog veel meer gedaan: als al zijn daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden.” Dit bevestigt dat het werk en het woord van de Heer Jezus ook niet volledig in het Nieuwe Testament zijn vastgelegd. Daarom is “Er is geen werk of woord van God buiten de Bijbel” niet in overeenstemming met de feiten. Broeders en zusters, we moeten ook weten dat, ongeacht het Oude Testament of het Nieuwe Testament, ze pas door de mens zijn vastgelegd en geproduceerd nadat God een fase van zijn werk had voltooid. Aanvankelijk was de Bijbel alleen het Oude Testament. Het werk en het woord van de Heer Jezus ging allemaal verder dan het Oude Testament. Als we uitgaan van het gezegde dat alles wat de Bijbel overstijgt ketterij is, hebben we dan niet de woorden en het werk van de Heer Jezus veroordeeld? Broeders en zusters, we kunnen aan deze feiten zien dat het gezegde “Er is geen werk of woord van God buiten de Bijbel, alles wat de Bijbel overschrijdt is ketterij” onjuist is!

Een vraag en antwoord over de Bijbel: Zijn er geen woorden van God buiten de Bijbel

Wat dit aspect van de waarheid betreft, laten we eens kijken naar wat het woord van God zegt. “In de tijd van Jezus leidde Hij de Joden en allen die Hem volgden in overeenstemming met het werk dat de Heilige Geest in die tijd in Hem verichtte. Hij baseerde Zijn handelingen niet op de Bijbel, maar sprak in overeenstemming met Zijn werk. Hij schonk geen aandacht aan wat de Bijbel zei en zocht niet in de Bijbel naar een pad om Zijn volgers langs te leiden. Meteen vanaf het moment dat Hij begon te werken, verspreidde Hij de weg van berouw – een woord waarvan absoluut nog geen sprake was geweest in de profetieën van het Oude Testament. Hij handelde niet alleen niet volgens de Bijbel, maar leidde ook een nieuw pad en deed nieuw werk. Nooit verwees Hij in Zijn predikingen naar de Bijbel. Tijdens het Tijdperk van de Wet was er nooit iemand in staat geweest Zijn wonderen te verrichten, zoals het genezen van zieken en het uitdrijven van demonen. Dat gold ook voor Zijn werk, Zijn leer, en het gezag en de kracht van Zijn woorden onder alle mensen in het Tijdperk van de Wet. Jezus deed gewoon Zijn nieuwere werk, en al veroordeelden velen Hem met de Bijbel in de hand, en gebruikten ze zelfs het Oude Testament om Hem te kruisigen, toch oversteeg Zijn werk het Oude Testament. Waarom nagelden de mensen Hem anders aan het kruis? Was dat niet omdat er niets in het Oude Testament stond over Zijn leer, Zijn gave om de zieken te genezen en de demonen uit te drijven? …Het leek de mensen toe alsof Zijn werk nergens op gestoeld was, en veel van het werk was in conflict met wat er in het Oude Testament stond. Is dit geen dwaasheid? Moet doctrine op het werk van God worden toegepast? En moet het overeenkomen met de voorspellingen van de profeten? Want wat is uiteindelijk groter: God of de Bijbel? Waarom moet Gods werk met de Bijbel overeenkomen? Kan het zijn dat God het recht niet heeft de Bijbel te overtreffen? Kan God niet afwijken van de Bijbel en ander werk doen? Waarom hielden Jezus en Zijn discipelen zich niet aan de Sabbat? Als Hij Zich aan de Sabbat moest houden en volgens de geboden uit het Oude Testament moest praktiseren, waarom hield Jezus Zich dan niet aan de Sabbat nadat Hij gekomen was, maar waste Hij voeten, bedekte hoofd, brak brood en dronk wijn? Ontbreekt dit niet allemaal aan de geboden van het Oude Testament? Als Jezus het Oude Testament eerde, waarom trotseerde Hij de doctrines dan? Je dient te weten wat eerst kwam, God of de Bijbel! Hij was de Heer van de Sabbat, kon Hij dan niet ook de Heer van de Bijbel zijn?”. Al vele jaren denken wij dat alles wat van de Bijbel afwijkt ketterij is. Vandaag na het lezen van het woord van God begrijpen we dat Gods werk nooit gebaseerd is geweest op de Bijbel of verwijzingen naar de Bijbel, en bovendien zoekt Hij niet in de Bijbel naar een pad om Zijn volgelingen te leiden. In plaats daarvan geeft Hij mensen een nieuw pad en verricht Hij nieuw werk. Broeders en zusters, God is de Heerser over alle dingen. Hij is niet alleen de Heer van de sabbat, maar ook de Heer van de Bijbel. God heeft het gezag om Zijn eigen werk te verrichten en nieuw werk te verrichten op basis van de behoeften van de mensheid. Daarom: “Er is geen woord of werk van God buiten de Bijbel, alles wat van de Bijbel afwijkt is ketterij” is een gezegde dat niet kan standhouden.

De Bijbel een verslag is van de twee voorgaande stadia van Gods werk. Het Oude Testament is een verslag van het werk van Jehova God in Israël tijdens het Tijdperk van de Wet, dat wil zeggen, het werk van God in het Tijdperk van de Wet waar we vaak over spreken. Het Nieuwe Testament is een verslag van het werk van de Heer Jezus in het Tijdperk van Genade, dat wil zeggen, het werk van God in het Tijdperk van Genade waar we vaak over spreken. Gods werk in het Tijdperk van de Wet was niet gebaseerd op de Bijbel, en Gods werk in het Tijdperk van Genade was ook niet gebaseerd op de Bijbel. Niets van Gods werk werd uitgevoerd met de Bijbel als basis. Het is oké om de Bijbel te gebruiken als basis voor de mens om het werk van de mens te meten, om de prediking en dienstbaarheid van de mens te meten, maar we moeten ons meer baseren op de vraag of er al dan niet verlichting is van de Heilige Geest. Als we alleen maar altijd de Bijbel gebruiken om Gods werk te meten en te definiëren, dan worden we mensen die zich verzetten tegen Gods werk. Dat is net als de farizeeën die zich toen tegen de Heer Jezus verzetten Zij hielden koppig vast aan de schriften en beoordeelden het werk van de Heer Jezus aan de hand van de schriften. Toen zij zagen dat de woorden en het werk van de Heer Jezus het Oude Testament te buiten gingen, veroordeelden en blasfemeerden zij op een krankzinnige manier. Ze zijn nou precies mensen die zich tegen Gods werk hebben verzet en door God zijn veroordeeld. Gaan we zo’n feit nog ontkennen?

uit ‘Online Bijbelstudie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s