Hoe herenigde ik met de Heer?

Bespreek online
  • Het nieuwe licht: Het blijkt dat de Heer is vleesgeworden als de Mensenzoon om te verschijnen en te werken In de Bijbel staat: “Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen” (OPENBARING 1:7).

Dus volgens dit vers dacht ik dat de Heer openlijk op een wolk zal verschijnen. Toen een vriend me vertelde dat de Heer al teruggekeerd is, dat Hij de vleesgeworden Almachtige God is, kan ik dit feit niet accepteren. Ik dacht dat de Heer op de wolk terug zal komen. Hoe kunnen jullie zeggen dat de Heer al teruggekeerd is? Later communiceerde mijn vriend vaak met mij en las ze de woorden van de Heer Jezus voor mij: “‘Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen’ (MATTHEÜS 24:27). ‘Gij dan, zijt ook bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen’ (LUKAS 12:40). De woorden van de Heer hebben het over ‘de Mensenzoon’ of ‘de Mensenzoon komt’. Deze frase ‘de Mensenzoon’ verwijst naar Degene die uit een mens is geboren en gewone menselijkheid bezit. Dus de Geest kan niet de Mensenzoon worden genoemd. Bijvoorbeeld, omdat Jehova God Geest is, kan Hij niet ‘de Mensenzoon’ worden genoemd. Ook engelen zijn spirituele wezens, dus zij kunnen niet de Mensenzoon worden genoemd. De geïncarneerde Heer Jezus werd ‘de Mensenzoon’ en ‘Christus’ genoemd, want Hij was het geïncarneerde vlees van Gods Geest en werd zo een gewoon en normaal mens, die leefde in het gezelschap van ander mensen. Dus toen de Heer Jezus zei ‘de Mensenzoon’ en ‘de Mensenzoon komt’, verwees Hij naar de komst van God door incarnatie in de laatste dagen.” Op dat moment dacht ik wat ze zei overeenstemming is met het woord van de Heer. Dan wordt mijn hart beetje bij beetje geopend. Ik wil het ook verder zoeken en onderzoeken.


  • Hoe kunnen we bevestigen dat Almachtige God de terugkeer van de Heer is?

Gisteren deelde ik met mijn vrienden over wat Angela zei dat de Heer terug zal komen als de Mensenzoon, het was in het begin moeilijk voor mij om het te accepteren. Maar later toen ik haar hoorde dat ze communiceerde op basis van de profetie van de Heer, begreep ik dat de Heer vlees zal worden als de Mensenzoon wanneer Hij deze keer komt. Maar ik had nog een vraag: “Wat je net zei is in overeenstemming met de Bijbel. Ik geloof dat de Heer vlees zal worden als de Mensenzoon. Maar hoe kan ik bevestigen dat Almachtige God de terugkeer van de Heer is?”
Angela zei: laten over deze vraag de woorden van Almachtige God lezen: “Hij die de incarnatie van God is, zal de essentie van God hebben. Hij die de incarnatie van God is, zal de uitdrukking van God hebben. Omdat God vlees wordt, zal Hij het werk voortbrengen dat Hij moet doen. En omdat God vlees wordt, zal Hij uitdrukken wat Hij is en zal Hij in staat zijn de waarheid naar de mens te brengen, het leven te schenken en de weg te wijzen. Vlees dat niet de essentie van God bevat, is zeker niet de vleesgeworden God. Dat lijdt geen twijfel. Als de mens wil onderzoeken of dit het geïncarneerde vlees van God is, moet de mens dit vaststellen aan de hand van de gezindheid die Hij uitdrukt en de woorden die Hij spreekt. Dat betekent dat aan de hand van Zijn wezen beoordeeld moet worden of dit al dan niet het geïncarneerde vlees van God is en of dit al dan niet de ware weg is. Bij het vaststellen of dit het geïncarneerde vlees van God is, is het dus het allerbelangrijkste om aandacht te schenken aan Zijn wezen (Zijn werk, Zijn woorden, Zijn gezindheid en nog veel meer dingen) in plaats van aan de uiterlijke schijn. Als de mens alleen Zijn uiterlijk ziet en aan Zijn wezen voorbijgaat, geeft dat blijk van de onwetendheid en naïviteit van de mens.
Angela communiceerde verder: “Als we willen bevestigen of Almachtige God de vleesgeworden God is, moeten we niet alleen maar naar Zijn uiterlijk kijken. We moeten het bevestigen door Zijn woorden, werk en gezindheid. In de laatste dagen doet Almachtige God het oordeelswerk dat begint bij het huis van God op basis van het verlossingswerk van de Heer Jezus en beëindigde Hij het Tijdperk van Genade en begon Hij het Tijdperk van het Koninkrijk. Almachtige God heeft miljoenen woorden uitgedrukt en het mysterie van Gods zesduizend jarige managementplan onthuld, zoals bijvoorbeeld; het mysterie van Gods incarnatie en het werkelijke verhaal van de Bijbel. God heeft ook onthuld hoe Satan mensen corrumpeert, hoe God mensen red, en mensen verdeeld overeenkomstig hun eigen soort, en het lot en de bestemming van de verschillende mensen bepaalt, enzovoort. Bovendien, heeft Almachtige God ook Zijn rechtvaardige gezindheid uitgedrukt en heeft Hij onze satanische en verdorven gezindheid geoordeeld en onthuld. Tegelijkertijd heeft God ons ook de weg gewezen om aan de zonde te ontsnappen en gereinigd te worden. We hebben het oordeel en de tuchtiging van Zijn woorden ervaren en weten dat we door Satan te diep verdorven zijn, zoals arrogantie en hooghartigheid, egoïsme en verachtelijkheid, oneerlijkheid en bedrieglijkheid, kwaad en hebzucht. We zijn vol satanische gezindheden en leven niet het beeld van mensen na. Evenzo hebben we Gods rechtvaardige gezindheid gezien en hebben we verraad gepleegd aan God. Op dit punt beginnen we onszelf te haten en willen we ons eigen vlees tegenspreken om de waarheid in praktijk te brengen. Onze verdorven gezindheid verandert geleidelijk en we leven het menselijk beeld na.”
Nadat ik naar Angela’s communicatie had geluisterd, klaarde mijn hart op. Het bleek dat de sleutel om te bevestigen of het de vleesgeworden God is of niet, afhangt van het feit of hij Gods woorden en gezindheid kan uitdrukken en of Hij het werk kan doen om het oude tijdperk te beëindigen en een nieuw tijdperk te openen. Almachtige God heeft zoveel waarheden uitgedrukt, heeft het werk gedaan om mensen te oordelen en te zuiveren, het Tijdperk van het Koninkrijk geopend en het Tijdperk van Genade beëindigd. Is dit dan niet de Christus, de wederkomst van de Heer? In het verleden begreep ik de waarheid niet, dus ik wachtte tot de Heer in een geestelijk lichaam zou verschijnen en op de wolken zou neerdalen. Ik hoorde iemand getuigen dat de Heer is teruggekeerd, maar ik zocht en onderzocht het niet op dat moment. Dus ik miste bijna de kans om me met de Heer te herenigen. Wat was ik erg dwaas!
Vervolgens nam ik deel aan het kerkelijk leven van De Kerk van Almachtige God, en ik las elke dag de woorden van Almachtige God, en ik ontving ook geestelijke voorziening. Dank God voor Zijn leiderschap. Amen!
Vrienden, ik ben klaar met het delen van mijn ervaringen van het zoeken en onderzoeken van de ware weg. Ik vraag me af of het jullie een beetje zal helpen? Als je meer wilt weten over hoe je kunt bevestigen dat de Heer Jezus is gekomen, klik dan op de link: De terugkomst van Jezus

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s