Leer Gods stem te horen, om met de Heer te herenigen

De Heer beloofde dat Hij zeker terug zal komen in de laatste dagen, maar tegelijkertijd, verschijnen er de valse christussen en valse profeten om mensen te misleiden! Als we de ware Christus van de valse christussen niet kunnen onderscheiden, zullen we de volgende twee gevaarlijke gevolgen krijgen:

 1. We leven in angst om op ons hoede jegens de valse christussen en profeten en weigeren allemaal die het nieuwe werk van de komst van de Heer verspreiden. We zullen de kans verliezen om voor aangezicht van de Heer te worden opgenomen.
 2. We kennen de ware Christus niet, zelfs dat we de valse christussen en valse profeten volgen, zodat we de kans verliezen om volledig door God te worden gered en om het hemelse koninkrijk binnen te gaan.
  Duidelijk gezien dat het heel belangrijk is voor ons om de ware Christus tussen de valse christussen te onderscheiden. Dus wat is de sleutel tot het onderscheiden van de ware Christus van de valse christussen?
  De Heer Jezus zei: “Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij” (JOHANNES 14:6).
  God zegt: “De vleesgeworden God wordt Christus genoemd en dus wordt de Christus die de mensen de waarheid kan geven, God genoemd. Hier is niets buitensporigs aan, want Hij bezit het wezen van God en bezit Gods gezindheid en wijsheid in Zijn werk, die onbereikbaar zijn voor de mens. Degenen die zichzelf Christus noemen, maar het werk van God niet kunnen verrichten, zijn fraudeurs. Christus is niet slechts de manifestatie van God op aarde, maar ook, het specifieke vlees dat door God wordt aangenomen terwijl Hij Zijn werk onder de mens uitvoert en voltooit. Dit vlees is er geen dat zomaar door iedereen kan worden vervangen, maar één wat Gods werk op aarde adequaat kan verdragen, de gezindheid van God kan uitdrukken, God in voldoende mate kan vertegenwoordigen en de mens van leven kan voorzien. Vroeg of laat zullen degenen die voordoen als Christus allemaal vallen, want hoewel ze beweren Christus te zijn, bezitten ze niets van het wezen van Christus. En dus zeg ik dat de authenticiteit van Christus niet door de mens kan worden gedefinieerd, maar wordt beantwoord en besloten door God Zelf.
  Uit Gods woorden kunnen we zien dat Gods essentie de waarheid, de weg en het leven is. Alleen God kan de waarheid uitdrukken en mensen redden. De valse christus bezit de essentie van God niet, kan noch de waarheid uitdrukken. Hij kan gewoon leugens spreken om mensen te misleiden. Dus we moeten de ware Christus en de valse christussen onderscheiden in Gods woorden en Gods werk. Wil je de waarheid hiervan begrijpen? Wil je een wijze maagd worden om met de Heer te herenigen?
  Beste vrienden, ik deel een artikel over de getuigenis van christen met jullie. Hieruit kunnen we deze waarheid begrijpen om de Heer zo snel mogelijk te verwelkomen.

Nu ik de waarheid begrijp over het onderscheiden van de ware Christus en valse Christussen, ben ik niet langer blindelings afwerend

Door Xiangwang, Maleisië


Vanaf jonge leeftijd heb ik mijn moeder, een kerkdiaken en zondagsschoollerares, gevolgd in het geloof in de Heer. Ik ging vaak naar bijeenkomsten en las de Bijbel met haar. Toen ik ouder werd, ging ik van de kindergroep over naar de tienergroep.

De dominee wiens taak het was om voor de tienergroep te preken, had een doctorsgraad in de theologie. Hij vertelde ons vaak dat het niet eenvoudig was om dominee te zijn en dat het zonder de inspiratie van de Heilige Geest erg moeilijk was om het domineeschap vol te houden. Wij zetten hem daarom op een voetstuk, want we geloofden dat hij iemand was in wie God genoegen schiep en die inspiratie kreeg van de Heilige Geest. Wanneer hij voor ons preekte, gebruikte hij vaak twee Bijbelverzen: “Als iemand dan tegen jullie zegt: ‘Kijk, Christus is hier of daar,’ geloof het dan niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. Zij zullen grote tekenen en mirakelen aan de dag leggen, zodat zij – als dat mogelijk was – zelfs de door God uitverkozen mensen om de tuin zouden leiden” (Matteüs 24:23-24). Hij vertelde ons dan dat er in de laatste dagen veel valse Christussen zouden verschijnen, en maande ons om altijd voorzichtig te zijn en niet maar onbekommerd naar andere preken te gaan luisteren. Vooral degenen onder ons die nog geen sterke basis in de Bijbel hadden en die nog een te kleine gestalte hadden, konden volgens hem beter geen enkele preek van iemand van een andere denominatie beluisteren, lezen of onderzoeken. Dit om te voorkomen dat ze misleid zouden worden.

De pastoor houdt de bijbel vast

Daarnaast noemde de dominee ook vaak bepaalde kerken die we absoluut, koste wat kost moesten vermijden, waaronder de Bliksem uit het oosten. Hij vertelde ons iets van de negatieve publiciteit die de ronde deed over de Bliksem uit het oosten. Toen de leden van mijn groep dit hoorden, zeiden ze allemaal dat ze die kerk zouden vermijden. De dominee hield ons vaak in preken voor dat, zo lang we de Bijbel maar vaak lazen, regelmatig naar bijeenkomsten bleven gaan, regelmatig geestelijke oefeningen deden, dagelijks tegenover God belijdenis deden en berouw toonden voor onze zonden, en geduldig te allen tijde waakzaam bleven, dat we dan bij de komst van de Heer in het hemelse koninkrijk zouden worden opgenomen. Ik geloofde rotsvast wat hij zei, durfde niet onbekommerd naar andere kerken te gaan om daar naar de preken te luisteren, en deed nauwkeurig wat de dominee zei dat we moesten doen. Daarmee had ik het idee dat ik al een plek had verworven onder degenen die de terugkeer van de Heer afwachtten.

Lees verder Leer Gods stem te horen, om met de Heer te herenigen