Profetieën over hoe de Heer Jezus terugkeert in de laatste dagen

Nu er vaak rampen gebeuren, zijn de tekenen van de eindtijd al verschenen. De broeders en zusters die in de Heer geloven hebben zo’n verwarring: betekent dit niet dat de Heer al is teruggekeerd? In feite heeft de Heer Jezus het ons al verteld door middel van Bijbelse profetieën, dus laten we het artikel samen lezen om het antwoord te vinden.

Lees de Bijbel

Bijbelteksten voor referentie:

Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen” (MATTHEÜS 24:27).

Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen” (MATTHEÜS 24:44).

Ziet, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele, en men zijn schaamte niet zie
(OPENBARING 16:15).

Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij” (OPENBARING 3:20).

Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen” (OPENBARING 1:7)

Lees verder Profetieën over hoe de Heer Jezus terugkeert in de laatste dagen