De frequente rampen: Weet jij hoe de Heer Jezus zal verschijnen en Zijn werk uit zal voeren, als Hij terugkomt?

Wanneer sommige broeders en zusters getuigen over dat God is teruggekeerd in het vlees en bezig is met het oordeelswerk van de laatste dagen; kunnen vele broeders en zusters het niet accepteren, ze denken dat wanneer de Heer terugkeert, Hij op de witte wolken zal komen als het herrezen spirituele lichaam en openlijk aan de mens zal verschijnen, en Hij kan onmogelijk in het vlees komen als de Zoon des mensen. In de Bijbel staat het volgende: “En dan zal er een teken verschijnen van de Mensenzoon in de hemel: en dan zullen alle volken van de aarde treuren, en zullen ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel met macht en grote glorie” (Matteüs 24:30). Nu er frequent rampen gebeuren en de 4 bloedmanen zijn verschenen, zijn de profetieën over de terugkeer van de Heer Jezus in principe vervuld en zou de Heer op ieder moment terug kunnen komen. Waarom hebben wij Hem dan nog niet kunnen verwelkomen? Is de gedachte om gewoon te wachten totdat wij de Heer Jezus vanzelf op de wolken zien verschijnen en dan opgenomen zullen worden, juist?

Lord Jesus Preaching, Book of Myths

Bijbelse profetieën hebben al voorzegd, hoe de Heer zal verschijnen en zal werken, wanneer Hij terugkomt

Lees verder De frequente rampen: Weet jij hoe de Heer Jezus zal verschijnen en Zijn werk uit zal voeren, als Hij terugkomt?