Wat betekent dat Gods schapen Gods stem horen?

De Heer Jezus zei: “Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij” (JOHANNES 10:27)

Bijbelverzen: Johannes 10-27

De woorden van de Heer vertellen ons dat degenen die Gods stem kunnen horen God kunnen herkennen, mensen zijn die God kiest. Maar wat is het horen van Gods stem dan? Willen jullie de woorden van de Heilige Geest in het hier en nu horen, zodat je de de voetstappen van het Lam zult kunnen volgen? Hoe kunnen wij Gods stem herkennen? Hoe christenen terugkomst van Jezus verwelkomden?

God zegt: “Omdat we de voetafdrukken van God zoeken, behoren we op zoek te gaan naar Gods wil, naar Gods woorden, naar Zijn uitspraken – want overal waar er nieuwe woorden door God worden gesproken, daar is de stem van God, en overal waar de voetafdrukken van God zijn, daar zijn Gods daden. Overal waar de uitdrukking van God is, daar verschijnt God, en overal waar God verschijnt, daar bestaat de waarheid, de weg en het leven.” Vrienden, Het vertelt ons de manier duidelijk om naar Gods stem te luisteren, om de Heer te zoeken en te verwelkomen. Wanneer de Heer Jezus terugkomt, zoekt Hij mensen die Hij heeft voorbeschikt en gekozen door Zijn woorden. We zoeken Gods woorden en horen Gods stem in Zijn woorden, weten we dat dat de verschijning van de Heer is! Net zoals Petrus en Johannes, ze voelden dat de woorden van de Heer de waarheid zijn, gezag en kracht bezitten, Gods stem is door het luisteren naar Zijn woorden, hebben ze herkend dat de Heer Jezus de verschijning van God was, waardoor ze Hem volgden en de redding van God verkregen.

Vandaag deel ik een prachtige video met iedereen.

Dagelijkse woorden van God | De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk ingeluid | Fragment 71

Wij bevelen u meer aan: Online bijbel