Over het eeuwige leven

Veel mensen hopen het eeuwige leven te verkrijgen, maar voelen zich verward: waar komt het eeuwige leven vandaan? De volgende boodschap helpt je de weg naar het eeuwige leven te vinden.

Eeuwig leven in de Bijbel

En dit is de belofte, die Hij ons beloofd heeft, namelijk het eeuwige leven” (1 JOHANNES 2:25).

Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het Brood des levens” (JOHANNES 6:47-48)

En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken”(JOHANNES 10:28).

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe” (JOHANNES 3:16).

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt” (JOHANNES17:3).

Betekent geloven in de Heer Jezus de weg naar het eeuwige leven bereiken?

Lees verder Over het eeuwige leven