Hoe kunnen we zeker weten dat de Heer Jezus al is teruggekeerd?

💎💎Nieuwe ontdekking! Er zijn twee manieren waarop de Heer terugkeert. Wat de wederkomst van de Heer betreft, denken veel mensen dat de Heer op de wolk zal neerdalen. Er zijn eigenlijk twee manieren waarop de Heer terugkomt. De andere manier is dat de Mensenzoon neerdaalt. De Heer Jezus zei: “Gij dan, zijt ook bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen” (LUKAS 12:40). “Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag. Maar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht” (LUKAS 17:24-25). God zegt: “Deze keer komt God niet in een spiritueel lichaam werken, maar in een heel gewoon lichaam. Niet alleen is dit het lichaam van Gods tweede incarnatie, maar ook het lichaam waarin Hij terugkeert. Het is een heel gewoon vlees. Je zult aan Hem niets ontdekken dat anders is dan bij andere mensen. Wel kun je de waarheden van Hem ontvangen die je nog nooit eerder hebt gehoord. Dit onbetekenende vlees is de belichaming van alle woorden van de waarheid van God; datgene wat Gods werk gedurende de laatste dagen onderneemt. Het is de uitdrukking van heel Gods gezindheid zoals de mens deze mag leren kennen.” Hieruit kunnen we opmaken dat de Heer zal incarneren als de Mensenzoon om terug te komen. Misschien zal je zeggen dat de Heer zal incarneren als de Mensenzoon, maar hoe zal de profetie met betrekking tot de terugkeer van de Heer in het openbaar op de wolk worden vervuld? Maak je geen zorgen. De volgende prachtige clip zal jou het antwoorden.

Nederlandse gospel film ‘Wat een prachtige stem’ Clip 2 – Hoe kunnen we zeker weten dat de Heer Jezus al is teruggekeerd?

Lees verder Hoe kunnen we zeker weten dat de Heer Jezus al is teruggekeerd?