Is de Heer Jezus alleen barmhartig en liefdevol?

Wanneer we het over de Heer Jezus hebben, denken we allemaal aan Zijn grenzeloze liefde voor ons; Hij kwam persoonlijk naar de wereld om de mensheid te redden en werd als onschuldig Mens aan het kruis genageld, een daad die een volledige manifestatie is van Zijn liefde voor heel de Mensheid. De Bijbel zegt: “Dankzij de liefdevolle ​barmhartigheid​ van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de ​vrede” (Lucas 1:78–79). Elke christen die de redding van de Heer aanvaardt, geniet van de overvloedige genade die Hij ons schenkt en we ervaren de vrede en vreugde die Hij ons brengt. Daarom geloven veel mensen dat de gezindheid van de Heer Jezus eeuwig liefdevol en genadig is.

lees verder

Wie is de Heer Jezus Christus?

Op een ochtend, toen mijn dochter en ik samen de Bijbel bestudeerden, zagen we de volgende verzen: “Daarop zei ​Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, ​Heer, meer verlangen we niet.’ Jezus​ zei: “Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, ​Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij” (Johannes 14:8-10). Meteen verwarde blijk vroeg mijn dochter me: “Mama, als de voorgangers en de ouderlingen preken, dan zeggen ze allemaal dat de Heer Jezus de Zoon van God is, maar hier zegt de Heer Jezus tegen Filippus: ‘Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.’ ‘Ik ben in de Vader en de Vader is in mij.’ Mama, hoe moeten wij de woorden van Jezus begrijpen?” Toen ik dat hoorde dacht ik er even over na, maar ik kon niet helder denken. Ik had geen idee hoe ik mijn dochter moest antwoorden.

lees verder