Bijbeltekst van de dag – Waarom kon Noach Gods zegen ontvangen?

En Noach deed het; naar al wat God hem geboden had, zo deed hij.

–Genesis 6:22

Gedachten over het vers van vandaag …

God vroeg Noach om de ark te bouwen. Hoe God het ook wou laten maken, hij deed precies wat God vroeg. Noach was iemand die luisterde naar Gods woorden en Hem gehoorzaamde. Op een dag las ik een paar woorden in een evangelieboek, “Wat Noach deed is wezenlijk anders dan wat mensen nu doen. Toen Noach deed wat God van hem vroeg, wist hij niet wat Gods bedoelingen waren. Hij wist niet wat God wilde bereiken. God had hem enkel een bevel gegeven en hem opgedragen iets te doen, maar zonder veel uitleg, en vervolgens ging hij aan de slag. Hij probeerde niet binnenskamers te achterhalen wat Gods bedoelingen waren. Evenmin verzette hij zich tegen God of was hij dubbelhartig. Hij ging gewoon aan de slag met een zuiver en eenvoudig hart. Hij deed alles wat God hem liet doen, vanuit de overtuiging dat hij Gods woord wilde gehoorzamen en daarnaar wilde luisteren. Zo simpel en direct ging hij om met wat God toevertrouwde. Zijn wezen – het wezen van zijn daden was gehoorzaamheid, geen kritiek achteraf, geen weerstand en bovendien dacht hij niet aan zijn eigen persoonlijke belangen en aan wat hij er zelf door zou winnen en verliezen. Verder, toen God zei dat Hij de wereld door een vloed zou vernietigen, vroeg hij niet wanneer dat zou gebeuren en probeerde hij niet het naadje van de kous te weten te komen, en hij vroeg God zeker niet hoe Hij de wereld ging vernietigen. Hij deed gewoon wat God hem opdroeg. God gaf aan hoe hij moest bouwen en waarmee en hij deed precies wat God van hem vroeg. Hij ging ook meteen aan de slag. Zijn grondhouding daarbij was dat hij God tevreden wilde stellen. Deed hij het om de ramp voor zichzelf af te wenden? Nee. Vroeg hij God hoe lang het zou duren voordat de wereld zou worden vernietigd? Dat deed hij niet. Vroeg hij God of wist hij hoeveel tijd het bouwen van de ark in beslag zou nemen? Dat wist hij ook niet. Hij gehoorzaamde gewoon, luisterde en handelde daarnaar. De mensen van tegenwoordig zijn anders: zodra er ook maar een beetje informatie via Gods woord uitlekt, zodra mensen iets van onrust of problemen bespeuren, komen ze onmiddellijk in actie, ongeacht wat er aan de hand is en wat de prijs ook is, en maken ze gereed wat ze in de nasleep van de ramp willen eten, drinken en gebruiken. Ze plannen zelfs ontsnappingsroutes voor wanneer het onheil toeslaat. Nog interessanter is dat op dit belangrijke moment menselijke hersens erg “nuttig” zijn. Onder omstandigheden waarin God geen instructies heeft gegeven, kan de mens alles heel goed plannen. Jullie zouden het woord “volmaakt” kunnen gebruiken om dat te beschrijven. Niemand maakt zich echter druk om wat God zegt, wat Gods bedoelingen zijn of wat God wil, en niemand probeert dat te doorgronden. Is dat niet het grootste verschil tussen de mensen van vandaag en Noach?

lees verder

Beproevingen – een ander soort zegening van God

Beproevingen zijn ons christenen niet vreemd. De Bijbel zegt: “Dat deel zal ik louteren in het vuur: ik zal hen smelten als zilver en zuiveren als goud. Zij zullen mijn naam aanroepen en ik zal antwoorden. Ik zal zeggen: ‘Dit is mijn volk,’ en zij zullen zeggen: ‘De HEER is onze God’” (Zacharia 13:9). Er staat ook in de Bijbel: “Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat” (Jakobus 1:2). Hieruit kunnen we opmaken dat God Zijn uitverkorenen wil louteren en beproeven, en hierdoor ons geloof en onze liefde voor God te vervolmaken, om onze verdorven gezindheden of de bezoedelingen in ons geloof te beslechten, teneinde onze verkeerde denkbeelden recht te zetten, opdat we gereinigd kunnen worden. We kunnen daarom allerlei situaties tegenkomen die niet overeenkomen met onze opvattingen. Voorbeelden van zulke situaties die we kunnen tegenkomen, zijn de loutering door ziekte, en soms familieleden van ons die veel tegenslag hebben, zoals een ander familielid die veel lijdt of een inbraak in ons huis; soms hebben we te maken met moeilijkheden in ons werk of dingen in ons leven die niet lopen zoals we zouden willen. Een ander voorbeeld is wat we besluiten te doen als het belang van ons vlees niet strookt met het belang van de kerk. Al deze voorbeelden zijn zonder enige twijfel beproevingen voor ons. Hoe dienen we dan om te gaan met de beproevingen die God voor ons gesteld heeft? En wat is Gods wil als we beproefd worden?

lees verder