Bijbeltekst van de dag – Bidden tot God

En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar den hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God! wees mij zondaar genadig! Ik zeg ulieden: Deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die; want een ieder, die zichzelven verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelven vernedert, zal verhoogd worden.

–Lukas 18:13-14

Gedachten over het vers van vandaag …

Gebed is een middel waardoor Christenen met God communiceren. Alleen als we tot God bidden met hart en eerlijkheid, kunnen we Zijn leiding verkrijgen en een normale relatie met Hem opbouwen.

Uit het gebed van deze tollenaar kunnen we opmaken dat hij, hoewel hij slechts met één zin bad, door God rechtvaardig werd genoemd omdat hij vanuit zijn hart bad. Het gebed hangt niet af van hoe lang we bidden of hoe mooi onze woorden zijn, maar hangt ervan af of we eerlijk kunnen bidden. Bidden met onoprechtheid is onaanvaardbaar voor God. Ik dacht aan een paar woorden in een boek, “Terwijl je bidt, moet je hart in vrede zijn met God en moet het oprecht zijn. Je bent werkelijk aan het communiceren met God en tot Hem aan het bidden; je moet God niet om de tuin leiden door mooi klinkende woorden te gebruiken. Het gebed moet gericht zijn op dat wat God vandaag verlangt te bereiken. Vraag God om je verlichting en illuminatie te brengen en maak de toestand waarin je verkeert en moeilijkheden duidelijk in je gebed tot God en toon je vastberadenheid aan God. Het gebed is niet het volgen van een procedure, maar het zoeken van God door je waarachtige hart te gebruiken. Vraag God om je hart te beschermen, waardoor het mogelijk wordt om vaak in vrede voor God te zijn, zodat je in staat zult zijn om jezelf te leren kennen, jezelf te minachten en jezelf te begeven in de omgeving die God voor je heeft ingesteld, zodat het mogelijk voor je is om zodoende een normale relatie met God te hebben, hetgeen jou iemand maakt die werkelijk van God houdt.”

Deze woorden vertellen ons hoe we moeten bidden. We moeten eerst stil zijn voor God en Hem vertellen wat er in onze ware harten is in plaats van Hem te bedriegen met mooi klinkende woorden, valsheid of lege woorden. Gebed is gecentreerd rond de dingen die we ontmoeten of daadwerkelijke moeilijkheden in ons leven. Gebed is niet het volgen van een procedure, maar het zoeken naar de waarheid en de manieren van beoefenen met het gebruiken van onze ware harten. Dan kunnen we het werk van de Heilige Geest verkrijgen en een dieper begrip van onszelf hebben en Gods intentie om de mens te redden beter begrijpen. Als we beoefenen en binnengaan volgens Gods vereisten, zal God ons leiden elke stap van de weg vooruit te gaan.

U bent van harte welkom ons ‘Bijbeltekst van de dag’ te gebruiken om uw spirituele leven te verrijken.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s