‘Overwinningslied’ – clip 1 – Hoe zal de Heer verschijnen en Zijn werk doen bij Zijn terugkomst?

Veel gelovigen besteden aandacht aan de profetieën in de Bijbel die gaan over de wederkomst van de Heer op de wolken en denken daarmee dat de Heer met Zijn herrezen spirituele lichaam aan de mensheid zal verschijnen. Men negeert enkele andere profetieën die de Heer heeft gesproken over Zijn terugkomst…. De Heer Jezus zei: “Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven;” (JOHANNES 5:22) “En heeft Hem macht gegeven, ook gericht te houden, omdat Hij des mensen Zoon is.” (JOHANNES 5:27) Aan de profetieën van de Heer kunnen er zien dat de Heer de fase van het werk van oordeel zal doen in de laatste dagen en zal incarneren als de Mensenzoon om het oordeelswerk uit te voeren. De woorden “De Zoon” en “De Mensenzoon” verwijzen allemaal naar Gods incarnatie. De Geest of het spirituele lichaam kunnen niet de Mensenzoon worden genoemd. Wat denkt u hierover?

lees verder