II. Om in God te geloven moet je erkennen dat: “Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven”

Vragen en antwoorden over het evangelie

De Heer Jezus heeft gezegd: “

Jezus antwoordde, en zeide tot haar: Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten; maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven” (JOHANNES 4:14). De meeste mensen denken dat de Heer Jezus ons de weg van eeuwig leven al geschonken heeft, maar ik heb deze woorden van Almachtige God gelezen: “Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven.” Wat heeft dit te betekenen? Waarom wordt er gezegd dat alleen Christus van de laatste dagen de mens van de weg van eeuwig leven kan voorzien?

lees verder