Christelijke film ‘Gevaarlijk is de weg naar het hemelse koninkrijk’ (Nederlandse ondertitels)

Veel mensen denken dat de Heer Jezus openlijk op de witte wolk zal terugkeren, maar ze negeren andere belangrijke profetieën over de wederkomst van de Heer.
De Heer Jezus profeteerde dat “Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen” (MATTHEÜS 24:27). “Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag. Maar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht.” (LUKAS 17:24-25)

De Heer Jezus zei dat Hij zal terugkeren als de Mensenzoon. De Mensenzoon betekent dat Hij uit de mens geboren is en dat Hij normale menselijkheid bezit. Het spirituele lichaam kan niet de Mensenzoon worden genoemd. Dat is een feit. Bovendien, als de Heer in Zijn spirituele lichaam terugkeert om openlijk met grote glorie te verschijnen, zal iedereen voor Hem knielen en Hem aanbidden, wie zal zich nog tegen Hem durven te verzetten? En hoe zal het woord van de Heer Jezus “Maar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht.” dan worden vervuld? Hoe zullen de profetieën van de wederkomst van de Heer Jezus worden vervuld? Ik deel de gospel film ‘Vinden we in de Bijbel een aanwijzing voor de terugkeer van de Heer door incarnatie? – ‘Gevaarlijk is de weg naar het hemelse koninkrijk’ met iedereen. Deze filmclip zal ons het mysterie onthullen.

LEES VERDER