Hele evangelische film ‘Het Mysterie van de Goddelijkheid: Het vervolg’

Op welke manier zal de Heer aan ons verschijnen wanneer Hij in de laatste dagen wederkeert? Hier staan twee meningen, met welke mening ben je het eens?
Veel broeders en zusters die echt in de Heer geloven, wachten ijverig tot de Here Jezus wederkeert om hen naar het koninkrijk van de hemel te brengen. Elke keer als we praten over het onderwerp over de manier van de terugkeer van de Heer, hebben elke broeder en zuster een eigen mening. Sommigen denken dat volgens de tekst “Welke ook zeiden: Gij Galilése mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.” (HANDELINGEN 1:11) dat het herrezen spirituele lichaam van de Heer Jezus mogelijk aan ons zal verschijnen wanneer Hij terugkomt. Anderen denken dat volgens de teksten “Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven;” (JOHANNES 5:22) “En heeft Hem macht gegeven, ook gericht te houden, omdat Hij des mensen Zoon is.” (JOHANNES 5:27) dat de Heer Jezus persoonlijk profeteerde dat Hij zal in de laatste dagen om een fase van het oordeelswerk te doen en dat zal door de Mensenzoon worden gedaan. De woorden ‘de Zoon’ en ‘de Mensenzoon’ verwijzen allemaal naar Gods incarnatie. De Geest of het spirituele lichaam kunnen niet de Mensenzoon worden genoemd. Beide meningen hebben een Bijbelse basis, dus welke mening is meer in overeenstemming met Gods wil? Bekijk de christelijke film, ‘Het mysterie van de goddelijkheid: het vervolg’ – Hoe zal de Heer aan de mensheid verschijnen bij Zijn wederkomst? om het exacte antwoord te vinden.

<*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*><*>

Hele Christelijke film ‘Het Mysterie van de Goddelijkheid: Het vervolg’ (Nederlandse ondertiteling)

lees verder