Nederlandse film 2019 ‘Dodelijke onwetendheid’ Waarom worden dwaze maagden door de Heer verlaten?

Toen ik in de Bijbel las, zag ik dat in de Bijbel staat: “Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; dewijl gij de wet uws Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten.” (HOSEA 4:6) “De lippen des rechtvaardigen voeden er velen; maar de dwazen sterven door gebrek van verstand.” (SPREUKEN 10:21) ik ben erg in de war. Waarom sterven de dwazen door gebrek aan verstand. Wat is een dwaas voor persoon? Door wat voor soort zaken zullen mensen sterven? Toen ik vandaag op het internet aan het surfen was keek ik naar de film ‘dodelijke onwetendheid” en daardoor begreep ik het mysterie!

•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈• •┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈•

Nederlandse Christelijke film 2019 ‘Dodelijke onwetendheid’ Waarom worden dwaze maagden door de Heer verlaten?

LEES VERDER