III. Is geloven in de Heer Jezus zonder in Christus van de laatste dagen te geloven een waar geloof in de Zoon, en kan het leiden tot eeuwig leven?

Bijbelverzen ter referentie:

Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem” (JOHANNES 3:36).

Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen” (JOHANNES 16:12-13).

En indien iemand Mijn woorden gehoord, en niet geloofd zal hebben, Ik oordeel hem niet; want Ik ben niet gekomen, opdat Ik de wereld oordele, maar opdat Ik de wereld zalig make. Die Mij verwerpt, en Mijn woorden niet ontvangt, heeft, die hem oordeelt; het woord, dat Ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatsten dage” (JOHANNES 12:47-48).

Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven;” (JOHANNES 5:22)

En heeft Hem macht gegeven, ook gericht te houden, omdat Hij des mensen Zoon is” (JOHANNES 5:27).

Klassieke woorden van God:

lees verder