‘Wachten’ clip 2 – De wijze maagd ziet het onderscheid tussen de ware Christus en valse christussen

Als we de waarheid kennen hoeven we ons geen zorgen te maken om te worden misleid door valse christussen!

De Heer Jezus heeft geprofeteerd dat Hij in de laatste dagen terug zou komen, maar tegelijkertijd zouden er valse christussen zijn die Zijn Naam misbruiken om een groot aantal mensen te verleiden. Als we niet het onderscheid kunnen maken tussen de ware Christus en de valse christussen kunnen wij makkelijk worden misleid door valse christussen. We kunnen dan in de duisternis vallen en Gods redding verliezen.
Hoe kunnen wij dan onderscheid maken tussen de ware Christus en de valse christussen? De Heer Jezus zei: “Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.” (JOHANNES 14:6)
Christus is Gods incarnatie in het vlees. Niemand anders dan Hem kan dat doen. Wat Hij heeft gedaan kan niet door dozen geesten worden gedaan. De valse christussen bezitten Gods essentie niet. Het zijn kwade geesten die zich mooi voordoen, dus kunnen ze de waarheid niet publiceren, mensen het leven niet geven, noch het nieuwe pad brengen. Ze kunnen alleen het werk navolgen dat de Heer Jezus deed en kleine tekenen en wonderen tonen om mensen te misleiden. Daarom is het belangrijk om Christus te kennen als de weg, de waarheid en het leven; zeker als wij onderscheid willen kunnen maken tussen de ware Christus en de valse christussen. Alleen Christus kan de waarheid uitdrukken om mensen te redden. Dit is een onweerlegbaar feit.

══════════════ ♡♡♡ ════════════

lees verder